Alla har rätt till en skola utan FLUM

KOLUMNISTER

Varannan elev saknar arbetsro i den svenska skolan.

Konstigt? Inte alls. Tvärtom.

Man ska alltid ta enkäter med en nypa distans.

Men de nya siffrorna från kommunernas egen undersökning vid samtliga skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö, är likväl skrämmande tydliga

Däremot, som sagt, dessvärre inte förvånande.

Den nedmontering som skett av den svenska skolan under många årtionden är en av de mest allvarliga frågorna för vårt lands framtid.

Och det värsta är att den inte kan förklaras enbart med resursbrist. Den främsta orsaken skrivs med fyra bokstäver på svarta tavlans skamvrå: FLUM.

Kanske välment men ändå helt förödande.

Det är fint med elevdemokrati, barn och unga ska få göra sig hörda och kunna påverka.

Ingen vill återfå en skola med kadaverdisciplin, rotting (för övrigt olagligt) och barn som skräms till tystnad.

Men från det till lärarlösa lektioner, en skola där hemuppgifter och betyg ses som något fult och där de vuxna inte har mandat att säga ifrån, dit är steget långt.

Resultatet ser vi i enkätsvaren: ingen arbetsro, hörselskydd (!) i klassrummen, lärare som får ägna allt mindre tid åt undervisning och allt mer åt att få eleverna att uppföra sig så pass att lektionerna alls kan ­genomföras.

Är detta då inte bara en återspegling av samhällsandan?

Delvis. Det blir då ännu viktigare med en skola där de vuxna bestämmer och det finns regler och krav – allt för elevernas egen skull.

Då krävs också ett arbetsklimat, och löner, för lärarna som gör att vettiga människor vill jobba i vår skola.

Det mest sorgliga, och för mig obegripliga, är att det ofta är de som politiskt säger sig vilja värna om de svagaste som förespråkar en kravlös skola.

Alla vet att barn från välmående hem med studietradition ändå klarar sig bra. Det är i stället de barn som bor i hem utan böcker och som inte får hjälp med läxorna som drabbas hårdast när skolan sviker.

Den som har svårt att läsa störs mer i ett stökigt klassrum.

En elev som för sent får veta att den släpar ­efter i flera ämnen får svårt att någonsin komma ikapp.

Att ställa krav på en människa är att ta till vara den personens resurser, att utveckla dem så långt som möjligt.

Alla barn har rätt till en skola som gör just det.

Barn som går till spillo

När västerländska elever gnäller över skolan kämpar de fattiga för att få gå dit. 75 miljoner barn världen över saknar möjlighet till utbildning.

Hon slogs för sin skola

Pakistanska Malala Yousufzai, 14 år, sköts i huvudet av vuxna män. Talibanerna ville stoppa hennes kamp för flickors skolgång. Hon överlevde, men flickskolorna fortsätter att brinna.