Vi måste få föda säkert – utan att betala själva

KOLUMNISTER

Ännu en kvinna som inte fått plats på BB.

En annan kvinna som väljer att betala 20 000 kronor privat för att vara ­garanterad en förlossning utan ovisshet.

”Förlossningsvården är en experimentverkstad”, ­säger barnmorskan Eva Nordlund.
Och jag tänker på den danska dokumentära romanen ”Vinterbarn”. 18 kvinnor på en förlossnings­klinik, 1975.

En annan tid, en annan värld.

Där kvinnor togs på allvar. Där barnafödandet sågs som den livsviktiga ange­lägenhet för samhällets fortlevnad som det faktiskt är.

Min mamma fick vara kvar på BB en vecka med mig, 1972. Så även kvinnorna i boken.

De får lära sig byta och sköta utan stress, se till att amningen fungerar. De får börja läka och kan sova på nätterna. De kan prata med andra kvinnor och personalen, ta åt sig kunskap, ­bearbeta förlossningen. Deras trötthet, sårbarhet, osäkerhet och känslokast bejakas och bemöts.
År 2006 och 2009 födde jag mina döttrar, i Stockholm. Utan att vara lovad en BB-plats någonstans.

Hemskickad med ettan efter två dagar (medföljande amningsproblem, hon rasade i vikt, jag fick mjölkstockning). Med barn nummer två hem efter ett dygn.

Så tar samhället hand om födande kvinnor i dag. Och vi finner oss i det. När vi, och även alla män och pappor, borde protestera vilt.
Att det tar sex till tio veckor att läka efter en förlossning, det nämns knappt i debatten. Hur sårad och skör man är, både fysiskt och psykiskt.

En garanterad säker förlossningsplats och åtminstone några dagar på BB borde vara en självklarhet, även i storstan. Särskilt i en tid där kvinnokunskap inte längre på samma sätt går i arv.

Tvärtom, den kunskapen nedvärderas och nedprioriteras, liksom kvinnans, och i förlängningen barnets, behov av hjälp. Det är historielöst och okunnigt.

Förr var döden i barnsäng skrämmande vanlig – och är det fortfarande i fattigare länder.

Om vi inte vill få en utveckling som går åt fel håll och där de som har råd ­köper sig säkra förlossningar måste något ske. Nu.

Män hade aldrig accepterat att föda barn under dessa villkor. Det ska inte vi kvinnor heller göra.

ARTIKELN HANDLAR OM