Jag vill inte betala för renar och slöjd

KOLUMNISTER

Här är republikanernas senaste idé, lanserad i denna tidning: alla som vill ska kunna utträda ur Konungariket Sverige och gå med i Folkrepubliken Sverige istället. De som väljer att gå ur Konungariket slipper att betala till apanaget - en skattesänkning på en sådär 11 kronor om året.

Det är naturligtvis en lysande idé. Förutsatt, givetvis, att vi andra också får möjlighet att dra oss ur de statliga åtaganden vi inte gillar. För varför skulle just republikaner, av alla udda folkgrupper, vara de enda som får välja?

Här är en liten lista - inte fullständig, bara ett smakprov - på statliga engagemang som jag, av samvetsskäl, vill utträda ur.

(Beloppet efter är vad de kostar oss per år.)

Delegationen för jämställdhet i förskolan: 2,5 miljoner, Nämnden för hemslöjdsfrågor: 2 miljoner, Statens folkhälsoinstitut: 130 miljoner, bidrag Riksförbundet Goodgame 340 000, presstöd: 507 miljoner, partistöd: 170 miljoner, sametinget: 21 miljoner, trängselskattförsök: 1, 4 miljarder, bidrag Sveriges schackförbund: 1,5 miljoner, Medlingsinstitutet: 50 miljoner, Myndigheten för skolutveckling: 96 miljoner, bidrag Sveriges förenade gaystudenter: 300000, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap: 18 miljoner, Jämställdhetsombudsmannen: 28 miljoner, maxtaxa i förskoleverksamheten mm: 3,7 miljarder, Nationellt centrum för flexibelt lärande: 100 miljoner, Centrala studiestödsnämnden: 393 miljoner, Lotteriinspektionen: 43 miljoner, Statens biografbyrå: 10 miljoner, Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel: 151 miljoner, Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön: 40 miljoner, Främjande av hemslöjden: 21 miljoner, Ungdomsstyrelsen: 19 miljoner, bidrag för kvinnors organisering: 29 miljoner, Ungdomsbostadssamordnare: 2,5 miljoner, Allmänna regionalpolitiska åtgärder: 1,4 miljarder, Glesbygdsverket: 26 miljoner, Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket: 313 miljoner, Främjande av rennäringen: 47 miljoner, Gårdsstöd och djurbidrag: 6 miljarder.

Idén om att ingen ska tvingas försörja kungafamiljen väcktes förresten av en arbetsförmedlare i Umeå. Vilket påminner mig om ytterligare något jag begär utträde ur: Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader: 5 miljarder.

Äntligen lite demokrati!

Johan Hakelius