Semmelweis hade något att lära oss

KOLUMNISTER

I det senaste numret av tidningen Smittskydd, som ni alla säkert läser, fanns en riktigt intressant artikel. Den handlade om stackars Ignaz Philipp Semmelweis, som inte bara hade namnet, utan även sina kollegor, att kämpa mot.

Semmelweis arbetade på Wiens allmänna sjukhus i mitten av artonhundratalet.

Han upptäckte att de havande kvinnor som förlöstes av barnmorskor hade en dödlighet på två procent. De som förlöstes av läkarstudenter hade en dödlighet på 13 procent. Semmelweis fick den tokiga idén att det kanske hade att göra med hygien. Kanske skulle läkarstudenterna tvätta händerna, när de gick från obduktionsliken till kvinnorna?

Löjligt, tyckte läkarstudenterna. Men Semmelweis tvingade gossarna och inom kort sjönk dödligheten bland deras patienter kraftigt.

Klappat och klart? Inte, då. Semmelweis var inte populär.

Dessutom var han liberal, vilket automatiskt innebar att han var knasig. Fyrtio­sju år gammal dör han, inspärrad på mentalsjukhus. Ingen kollega kom på hans begravning.

Detta påminner mig om en artikel på Dagens Nyheters debattsida i somras: ”Ökad kondomanvändning inget skydd mot sexsmitta”. Tolv läkare och barnmorskor påpekade att det inte finns stöd för att ökad kondom­användning stoppar spridning av sexuell smitta. I Sverige ökar sexuellt överförbara sjukdomar snabbt, särskilt bland mycket unga.

Ändå har inte kondomanvändningen minskat. Senare sexdebut, färre sexpartners och att man gör sig besväret att känna personen man går i säng med, verkar däremot hjälpa.

Som belägg för sin ståndpunkt hänvisade de bland annat till British Journal of Medicine och det faktum att det enda afrikanska land som lyckats vända hiv-epidemin är Uganda. Där har man valt bort kondomkampanjer och i stället propagerat för återhållsamhet.

För detta skinnflåddes artikelförfattarna. Det mumlades om ”kristen höger”.

Hu!

”Det talas ibland om en ’Semmelweisreflex’ att med ryggmärgen förneka ny kunskap eftersom den motsäger invanda mönster”, skriver tidningen Smittskydd, som ges ut av Smittskyddsinstitutet.

På Smittskyddsinstitutets hemsida kan man söka på ”avhållsamhet”. Noll träffar. Man kan också söka på ”kondom”. Fyrtioåtta träffar.

”Någonstans finns en läxa att lära”, sammanfattar Smittskydd historien om Semmelweis.

Jajamän. Gissa var.