Vi behöver inte vara skamlösa

KOLUMNISTER

Och varför ska man bry sig om de dödshotade afghanska tolk­arna, då?

Det finns en formulering som återkommer när vår, det vill säga Sveriges, försvarsmakt försöker göra sig kvitt ansvaret för dem som tolkat åt svenska soldater på plats i Afghani­stan. Formuleringen finns i dokumentet som reportrarna på Sveriges Radio hade grävt fram i tisdags. Den dyker upp igen när de intervjuar ansvariga officerare. Så här:

”Försvarsmaktens ansvar för civilt anställd personal upphör i samband med avslutad anställning.”

Det som gör den där formuleringen så satanisk är inte att den är en lögn, eller ens formellt tveksam. Det som gör den satanisk är tvärtom att den är så in i helvete felfri. Det finns inte en bokstav i den alldeles fullständiga meningen som inte är formellt oklanderlig.

En hel nations historia ligger bakom den där formuleringen. Decennierna och seklen radar upp sig, som meterlånga rader av limp­skivor i trågen på en personalmatsal. Någon­stans längst bort finns Gustav Vasas reformation, något steg närmre Axel Oxenstiernas ämbetsverk och ytterligare ett par skivor fram Karl XI:s ordningssinne. Närmare oss ligger skivorna tätt: folkrörelse, mötesordning, förhandling, kollektivavtal, arbetsmarknadens parter.

Vi har jobbat på det här. Det ska vara ordning och reda. Försvarsmaktens ansvar för civilt anställd personal upphör i samband med avslutad anställning, för allt annat vore orimligt. En arbetsgivares ansvar måste ha en gräns. Skulle oenighet råda om exakt var denna gräns går får den tidigare anställde vända sig till facket. Tvistemål hänvisas till arbetsdom­stolen. Finns andra problem bör de lösas av de myndigheter vars uppgift det är att lösa just dessa problem.

Ordning och reda. Lagar och förordningar. Sverige är ingen feodal stat, med evigt ansvar och eviga förpliktelser. Vi lever inte i en heders­kultur.

Låt mig, just här, försöka svara på den inledande frågan.

Det finns en lång historia bakom de afghanska tolkarnas problem också. Århundraden som inte präglas av gradvis större ordning, byråkratisk formalism och voteringar som begärts och verkställts. De lever i en feodal stat. När vi skickade våra soldater dit, blev vi också en del av den feodala ordningen. Vi blev beskyddare av dem som hjälpte oss. Det var inget enkelt arbetsmarknads­kontrakt. Att göra det till ett sådant är oärligt.

Vi lever inte i en hederskultur. Men vi behöver inte vara skamlösa för den skull.

Dagens byggnad

Fånö slott vid Ekolsunds­viken i Mälaren uppfördes 1873 till 1876 av bruks­patron Hugo Tamm. Arkitekt var J A Westberg. På Fånö föddes den blivande rikskanslern Axel Oxenstierna 1583, men huset där det skedde är nedbrunnet.

Dagens fakta

  Den afghanska nationalsporten, buzkashi, går ut på att ryttare tävlar om att få fatt på en död get och sedan placera kroppen innanför en kritcirkel. Sporten har föreslagits som olympisk gren.