Flumliberalismen sviker flickorna

KOLUMNISTER

Egentligen är det inget att diskutera. Invandrarflickor har självklart rätt att leva det liv de väljer oavsett vad deras fäder tycker och tänker.

Svensk lag och mänskliga rättigheter slår självklart ut patriarkala seder som bygger på döttrarnas oskuld.

Fyra år har gått sedan Fadime Sahindal sköts av sin far, men lite har hänt för de utsatta invandrarflickorna.

De senaste dagarna har Aftonbladet berättat om flera av dem i en skrämmande artikelserie som vittnar om dubbelmoral och svek både från samhälle och familjer.

De som vågat säga ifrån, och på normalt tonårsrevoltsätt vill bryta sig loss från faderns/familjens kontroll, har blivit misshandlade, utstötta alternativt bortgifta.

Fatimas pappa tyckte att hon blivit en hora eftersom hon ville gå på bio eller titta i affärer. Därför blev hon mot sin vilja bortförlovad med en äldre man.

("Äktenskap må ingås endast med de blivande makarnas fria och fullständiga samtycke." Mänskliga rättigheterna artikel 16:2)

Fatimas farbror satte en pistol mot hennes huvud, pappan försökte köra över henne med en bil.

("Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet." Mänskliga rättigheterna artikel 3.)

När hon fick näsbenet krossat flydde hon till slut, men socialen tyckte att hon skulle återvända till familjen.

Hur tänkte hennes far?

Ursprung är ingen ursäkt att misshandla eller mörda sin dotter. Att komma dragande med islam fungerar inte heller, ingenstans rättfärdigar Koranen sådant beteende, tvärtom.

Hur kan familjeheder uppnås genom att en far drar skam över sitt hemland, sina landsmän och religion genom att sätta sig över lagen och svika sina döttrar? Är inte det snarare ett bevis på oförmåga och ovilja att acklimatisera sig till det samhälle man lever i?

Bodström vill kriminalisera tvångsäktenskap vilket är strålande och inte en dag för tidigt. Föräldrar som säljer bort sina barn har självklart förbrukat rätten till sitt föräldraskap.

Svepskälen till att man upprätthåller familjehederskulturen må vara många men är i slutänden ointressanta: en förtryckare är en förtryckare, Fadimes pappa är och förblir en mördare.

Det är invandrarflickorna som får betala priset för samhällets flumliberalism och motvilja att ta tag i problemet. Så lyssna på de grupper som arbetar mot hedersmord. Lyssna på dem som vet vad de talar om och sluta mesa så förbaskat, att inte stötta tjejerna är att svika dem. Mänskliga rättigheter går aldrig att kompromissa med.

Johanne Hildebrandt