Pagrotsky måste rädda Beckmans

KOLUMNISTER

Enligt en tidningsartikel gick Beckmans designskola med miljonförlust förra året och styrelsen vädjar till kulturdepartementet för sin överlevnad.

Det är tragiskt för en gammal Beckmanelev att det har gått

så långt.

När designskolan formellt blev högskola med examensrätt 2003, utgick man ifrån att skolan skulle få tillräckligt ekonomiskt stöd för att kunna fortleva och utvecklas.

För mig var tiden på Beckmans den mest givande och stimulerande.

I första hand studerade jag modeteckning.

Rektorns bror Per Beckman, som undervisade i illustration och reklam, var mycket exklusiv och "finstilt" och fick mig att parallellt med modeteckning också gå på hans lektioner.

Det visade sig vara till stor nytta för mig senare i livet, när jag illustrerade både mina egna och andras böcker.

Tack vare Beckmans upptäckte jag att jag hade en speciell begåvning att teckna unga människor. Det resulterade i "Boken till dig", en riktig succé, som är rik på illustrationer och goda råd till unga kvinnor.

Den första upplagan såldes snabbt slut. Det var den första boken i den genren, som vände sig enbart till tonåringar. Den hade aldrig kommit till om jag inte hade gått på Beckmans.

En annan lärare som jag inte glömmer är givetvis Göta Trädgård, min huvudlärare. Hon var minsann inte bara exklusiv och "finstilt" utan också dominerande och bestämd. En dam som inte alltid var så lätt att tas med, om man inte tillhörde hennes favoriter. Och det gjorde inte jag.

Jag var osofistikerad och hade inte den rätta bakgrunden. En extra bonus i mitt liv var att en pojke på reklamlinjen intresserade sig för mig. Han kom sen att bli min första man och far till tre av mina söner och dessutom en framstående konstnär.

När jag gick andra året kom Gunilla Pontén in på skolan. Hon var intressant på många vis och olik de övriga eleverna. Vi minns alla den uppseendeväckande klänning hon hade då hon presenterades vid hovet.

En tidigare elev var Katja of Sweden som blev världsberömd.

Kerstin Lokrantz var en av de eleverna, som blev känd i vida kretsar.

För en gammal elev som jag är det fruktansvärt att risken finns att skolan läggs ner. Och jag menar att det får inte ske.

Vi före detta Beckmanelever borde samla oss till en gemensam manifestation. Här räcker det inte att som rektor för skolan "ha en ödmjuk attityd, vara optimist och socialdemokrat".

Tanken på att Beckmans inte skulle finnas är orimlig för oss gamla elever. Vi litar på att nuvarande elever också är beredda att kämpa för sin skola.

Den ansvarige ministern Leif Pagrotsky måste ta sitt ansvar.

Kerstin Thorvall