Män som slår vill se sig som moraliska

KOLUMNISTER

Nu är den svenska flatheten inför mäns våld mot kvinnor framlagd även i en djupt intressant doktorsavhandling.

Våldsamma män blir inte upptäckta - och de ursäktas av sina egna vänner och släktingar.

Det fina med sociologen Susanne Boethius forskning är att hon har gått nära. Hon har intervjuat 188 män som sökt behandling för våld i nära relationer och försöker förstå hur männen ser på brotten och sig själva.

Inte sällan har de famlat efter hjälp. Ur en intervju:

"Jag visste inte var jag skulle vända mig, man är ju rädd att hamna hos polisen och så, men jag gick till vårdcentralen. Jag frågade om man kunde få några tabletter för jag fick vredesutbrott och att det kunde bli jobbigt för min fru, jag tror det var så jag sa, men det fanns inget och inga fler frågor blev det. "

Nyckelord fanns: vredesutbrott, oro, fru. Inga frågor ställdes. Våldet kunde fortsätta.

Lika sorglig är frånvaron av civilkurage. Några män talade med vänner och bekanta, som brukade reagera med kritik, men bara inledningsvis. Sedan gled frågorna in på hur grovt våldet var, hur många slag, hur ofta.

Så snart mottagaren försäkrat sig om att det "inte var så farligt" slutade de prata om det. Tysnad. Våldet kunde fortsätta.

En annan slutsats efter intervjuerna: efter att ha träffat andra män som gjort ungefär samma saker tyckte männen inte längre att våldet var lika alarmerande. Av behandling kunde han känna sig "normal"?

Männen fortsätter se sig som moraliska människor. De förminskar och skyller från sig. Han har ju sökt hjälp! Det var inte så farligt! Det var under omständigheter som han inte kunde påverka! Hon vet preciiis hur hon ska reta upp honom!

De vill inte, kan inte identifiera sig som den onde våldsmannen.

Och här finns en  likhet - även för misshandlade kvinnor är schabloner hinder. De vill inte, kan inte alltid identifiera sig som svaga, hjälplösa offer.

Så vad gör vi med avhandlingen, 235 sidor, en hel bok?

Så häpnadsväckande är inte fynden. Men mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem, en global epidemi. Och det jag saknat är den djupare berättelsen, vem är han, mannen som slår?  Jag ska läsa den noga.