Det har inte städats bland Sveriges län på över 400 år

KOLUMNISTER

Är Sverige optimalt organiserat? Nej.

Går det att göra bättre och begripligare? Ja.

Efter Axel Oxenstierna kommer Mats Svegfors. Under rikskansler Oxenstiernas ledning på 1600-talet organiserades det moderna Sverige. 400 år senare föreslår landshövding Svegfors ansvarskommitté moderniseringar.

I korthet vill den statliga utredningen storstäda. Syftet är att Sverige ska stå bättre rustat för framtida utmaningar som globalisering, teknisk och vetenskaplig utveckling och en betydligt högre andel gamla människor.

De gamla landstingen och länen, 21 till antalet, slopas och ersätts av mellan sex och nio regionkommuner och lika många länsstyrelser.

Varje region ska ha minst ett universitet och ett stort sjukhus. Invånarna bör inte vara färre än en miljon och inte fler än två.

Vilken kommun som ska höra till vilken region och län avgörs i en process där bland annat lokala folkomröstningar (rådgivande, någon måtta på inflytandet får det vara) är en möjlighet. Allt ska genomföras efter nästa val, nyåret 2011.

Men det kanske inte är geografin som är det mest intressanta av utredningens förslag, utan renodlingen.

Regionkommunens främsta uppgifter blir att leda regionens utveckling samt ta hand om sjukvård, kollektivtrafik, kultur och natur. Den ska alltså producera för invånarnas och landets bästa.

Länsstyrelserna, statens förlängda arm, ska främst ägna sig åt uppföljning och utvärdering. Helt enkelt kolla att det som är bestämt blir gjort och att de har avsedd kvalitet. Och se till att viktig information når dem som behöver ha den.

Det låter inte så dumt, eller hur? Även om hallänningarna, liksom en del andra, sörjer över att residenset inte längre kommer bebos av den egna landshövdingen.

Lena Mellin