Det är Kafka Det är Gulag

USA vägrar backa om de terrorist- stämplade svenskarna

KOLUMNISTER

USA hatade Sovjetunionen. Varenda avhoppare togs emot med öppna armar.

Men vilken är den principiella skillnaden mellan de summariska rättsprocesser som ledde till Gulag och dagens brännmärkning av tre svenska medborgare?

USA meddelade i går att de inte går med på att stryka Abdirisak Aden och hans två kolleger från FN:s svarta lista över terrorister vars tillgångar är frysta över hela världen. Nyligen belades de dessutom med reseförbud. Som om det vore möjligt att resa utan pengar.

Vägrar lägga fram bevis

Den enda förklaring USA ger är att svenskarna står på listan på "goda grunder". Några bevis tänker USA aldrig lägga fram, då uppstår "säkerhetsproblem".

Det innebär att Abdirisak Aden, Abdulaziz Ali och Ahmed Yusuf fortfarande är stämplade som terrorister. Utan att få veta varför, utan att kunna få sin sak prövad i domstol, utan att ha möjlighet att försvara sig.

Det är Moment 22. Det är Kafka. Det är Gulag. Det är nattsvart helvete.

Om man aldrig får veta vad man anklagas för kan man inte få sin sak prövad i domstol. Alltså kan man heller aldrig bli vare sig fälld eller rentvådd. USA vill att Abdirisak Aden och hans kolleger ska leva i evigt vakuum.

FN är ett organ för rättvisa. När USA behövde Förenta nationerna i höstas för att få klartecken till kriget mot terrorismen betalade de omedelbart större delen av sina miljardskulder till organisationen. Lättat konstaterade rader av världens toppolitiker att FN fått en ny och starkare roll.

Pyttsan. USA gör fortfarande precis som de vill. I säkerhetsrådet sitter 15 länder. För beslut krävs minst nio röster. I sanktionskommittén mot Afghanistan och talibanregimen sitter samma länder som i rådet. Men där krävs enhälliga beslut. USA utnyttjar sitt veto mot den svenska trion.

Det gör de trots den starkt kritiserade bristen på rättssäkerhet i sanktionskommittén. När de tre svenskarna terroriststämplades lämnade USA in en lista, utan motiveringar, på folk och organisationer de ville ha svartlistade. Den faxades till kommitténs medlemmar. När ingen hört av sig på 48 timmar upphöjdes listan automatiskt till internationell lag och spikades dessutom av EU.

Pondusen naggas

Med vilken rätt kan FN och USA efter detta kritisera rättsliga övergrepp mot människor begångna i staters namn? De kommer givetvis att göra det. Men pondusen borde ha naggats i kanten.

FN har dock lärt sig av misstagen. Nyligen antogs en resolution som syftar till att uppfylla grundläggande krav på rättssäkerhet innan människor placeras på FN:s svarta listor och döms till ett liv i fattigdom. Listan ska dessutom kunna omprövas.

Men inte heller detta har fått USA att mjukna. De tycker att de har rätt att svälta ut folk utan att tala om varför. Är det acceptabelt?

EU gjorde svarta listan till lag