Miljöpartiet har inte råd med slarv

KOLUMNISTER

Riksdagen har inte råd med fler kvitto-skandaler.

Allra minst har miljöpartiet det.

Partiet hänger redan på gärdsgården.

Ett av miljöpartiets främsta argument är ansvar. Ansvaret för kommande generationer gör att vi måste lägga om livsstil. Förbruka mindre, återbruka mer.

Men ansvar är nog inte det ord man skulle använda för att beskriva Yvonne Ruwaidas förhållande till skattepengar. Ruwaida är en av dem som för miljöpartiets räkning förhandlat med regeringen om statsbudgeten.

Förhandlar om miljarder

Sedan 1998 har hon två gånger om året suttit i nattliga samtal om över 800 miljarder kronor och beslut som påverkar svens-ka folket in på bara skinnet.

Det är en uppgift man måste anta att Yvonne Ruwaida tar på största allvar. Med mindre allvar hanterar hon dock andra poster i samma budget. Nämligen omkostnaderna för uppdraget som riksdagsledamot.

För ett år sedan avslöjade Aftonbladet att Yvonne Ruwaida under mer än sex år inte lämnat in ett enda kvitto till riksdagens förvaltningskontor. Trots att mer än en kvarts miljon kronor, 275 000, var oredovisade hade förvaltningskontoret sett till att räkningarna blivit betalda.

Lever i ångest för kvitton

Yvonne Ruwaida förklarade att hon levt under "ekonomisk stress" och därför led av "en ångest för kvitton". Aftonbladets nya undersökning visar att den inte gett vika än. Åtskilliga kvitton lämnas först efter påminnelse.

Riksdagen har inte råd med fler kvittoskandaler, därför har reglerna skärpts. Miljöpartiet har inte råd med några skandaler över huvud taget. De slåss för att överleva som riksdagsparti.

Sedan i somras har partiet i Sifos opinionsmätningar legat stadigt parkerad under den fyraprocentsnivå som avgör partiet kommer in i riksdagen eller ej.

Misslyckas i profilfrågor

För att undvika att bli utröstat är miljöpartiet på väg att göra sig av med ett av sina främsta kännetecken, det delade ledarskapet mellan ett manligt och ett kvinnligt språkrör. Beslut fattas på kongressen i maj.

En av de främsta profilfrågorna, sänkt arbetstid, har partiet komplett misslyckats med. Trots att det är en av partiets fem prioriterade frågor har det hittills bara blivit ytterligare en utredning i den långa rad av kommittéer som undersökt frågan.

Lägger sten på bördan

Annat som miljöpartiet fått igenom i samarbetet är det inte säkert att väljarna uppfattade som om de stod högt på partiets dagordning. Exempelvis sänkt moms på böcker, höjd a-kassa och sänkt förmånsskatt på miljövänliga bilar.

Yvonne Ruwaida sitter varken i miljöpartiets styrelse eller i riksdagsgruppens samordningsgrupp. Däremot är hon efter åtta år i riksdagen och plats i både finansutskott och EU-nämnd en känd profil. I ett redan utsatt läge lägger hennes kvittoproblem sten på börda.