Regeringen backar igen

Fastighetsskatten har blivit en het valpotatis

KOLUMNISTER

Regeringen rör sig i en enda riktning när det gäller fastighetsskatten. Den retirerar.

Idag hålls den årliga demonstrationen mot fastighetsskatten. I Stockholm, Göteborg och Helsingborg demonstrerar Villaägarna och fem andra organisationer mot en av de skatter som är lika hög oavsett vad man tjänar.

I Stockholm står fem partiledare och vänsterpartiets talesman i skattefrågor redo att kasta sig över regeringen vars politik de av olika anledningar tycker är fel. De brukar vara framgångsrika.

Valåret 1998 tog det bara fem dagar för finansminister Erik Åsbrink att komma fram till att skatten var för hög. Den skulle sänkas från 1,7 till 1,5 procent av taxeringsvärdet.

Nästa reträtt

Nästa reträtt kom närmare valdagen. Sedan Villaägarna publicerat beräkningar över vad nästa års fastighetsskatt skulle kosta småhusägarna dröjde det bara några timmar innan Göran Persson meddelade att taxeringsvärdena borde frysas.

Sedan dess har riktningen varit densamma. Steg för steg har regeringen retirerat. Förra året sänktes exempelvis skatten retroaktivt till en procent av taxeringsvärdet samtidigt som gränsen för förmögenhetsskatt höjdes.

Valåret 2002 har fastighetsskatten hittills inte varit särskilt het. Men moderaterna topprioriterar frågan och hälften av de tillfrågade i en opinions- mätning från Skop tycker att skatten på hus är mycket eller ganska viktig för val av parti.

Regeringen hukar

Regeringen hukar som vanligt. Finansminister Bosse Ringholm tackade nej till att svara på frågor från demonstranterna i Göteborg med hänvisning till att han skulle vara utomlands. I själva verket befinner han sig i Göteborg men debatterar med moderaternas ekonomiske talesman Gunnar Hökmark på puben The Dubliners. I stället står partisekreterare Lars Stjernkvist, som inte kan frågan lika väl, på podiet.

Sannolikt beror det räddhågade uppträdandet på att regeringens linje är både svårbegriplig och ologisk. Enligt ett brev från skatteutskottets ordförande Arne Kjörnsberg till Villaägarna är motiven för skatten följande:

Fastighetsskatten ger statskassan 20 miljarder om året. Men det är tyvärr inget hållbart motiv för att behålla just den nuvarande skatten. Man kan hitta på en annan utformning som ger lika mycket pengar.

Skatten är en del av beskattningen av kapitalinkomster. Skitsnack. Man tjänar inget på sitt hus innan man säljer det. Det gör man inte på de nollkupongare som säljs av statliga Riksgäldskontoret heller. Och alltså betalar man skatt på räntan först när de faller ut. Varför gäller inte samma princip för hus?

Slopad skatt leder till att villapriserna ökar i vissa delar av landet. Det gör de ändå. Under den lågkonjunktur som präglat det senaste året har priserna gått upp med i genomsnitt fyra procent. I tillväxtområdena är siffran betydligt högre.

Regeringen sitter alltså i en besvärlig sits. Vad ska de hitta på i år?

Så tycker partierna om fastighetsskatt

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM