Fritt fram för spritreklam

– och från kritikerna hörs inte ett knyst

KOLUMNISTER

Ytterligare en kil har slagits in i den traditionella svenska alkoholpolitiken.

Från och med i dag är det fritt fram för spritreklam i svenska tidningar.

De flesta politiker anser att Sverige för en restriktiv alkoholpolitik. Det är en sanning med modifikation. Steg för steg har det gamla systemet med höga priser och begränsad tillgänglighet monterats ner.

En ny kil slogs in i går utan att särskilt många noterade det. Då sa marknadsdomstolen nej till konsumentombudsmannen KO:s begäran om ett tillfälligt förbud mot reklam för sprit, vin och starköl i vanliga tidningar.

Bakgrunden är följande. Mattidningen Gourmet införde 1995 annonser för alkohol i sina prenumererade tidningar. KO godkände först publiceringen men ändrade sig efter en anmälan från en skolklass. I stället stämde KO Gourmet i tingsrätten.

Domen kom efter många turer i mars. Gourmets annonser stred visserligen mot förbudet mot alkoholreklam. Men lagen står inte i proportion till det avsedda syftet, att skydda folkhälsan. Enligt tingsrätten är den ungefär lika trubbig som att slå ihjäl mygg med slägga.

Stenbeckägda tidskriften Moderna tider var inte sen att utnyttja den nya möjligheten. I aprilnumret infördes en whiskyannons.

KO reagerade med raseri, anmälde reklamen till marknadsdomstolen och begärde ett tillfälligt förbud mot spritannonser. Det skulle gälla till Gourmetmålet slutligen avgörs i samma domstol, sannolikt först nästa år.

Svaret kom i går. Det blev bistert nej. Det betyder att det nu är fritt fram för annonser för Beefeaters och Jack Daniels i tidningar som riktar sig till vanliga människor. Kanske inte för evigt men åtminstone till Gourmetmålet avgjorts.

Föranleder detta någon diskussion bland riksdagens ledamöter? Inte ännu. Reagerar socialministern? Inte såvitt bekant. Rasar nykterhetsrörelsen? Därifrån är det också tyst.

Det märkliga är inte att den ålderstigna svenska alkoholpolitiken försvinner. Det konstiga är att det sker utan diskussion.

Skål!

Lena Mellin