Svårare för unga få jobb och bostad

KOLUMNISTER

Regeringen har en barnminister, en ungdomsminister, en utbildningsminister, en näringsminister och en bostadsminister.

Ändå har landets ungdomar allt svårare att få utbildning, jobb och bostad. Förklara det den som kan.

Statliga ungdomsstyrelsen har den delikata uppgiften att varje år utvärdera om riksdagens ungdomspolitiska mål, 32 till antalet, uppfylls.

För en kalenderbitare är rapporten en fest. För den mer verklighetsinriktade är den däremot dyster.

Vad är viktigt för en ung människa?

En utbildning som går att använda när man söker jobb. Ett jobb så att man har en inkomst. En bostad så att man har eget tak över huvudet.

På samtliga dessa områden går utvecklingen inte framåt. Den går bakåt.

Skolan

Andelen elever med slutbetyg minskade från 83 procent till 79 förra läsåret. Eftersom målet är att hälften av en årskull ska gå vidare till högskolestudier är det ett steg i fel riktning.

Jobbet

Andelen långtidsarbetslösa ungdomar ökade kraftigt i början av förra året. Det berodde på att Ams drog ner på sin verksamhet, ungdomarna flyttade helt enkelt från Ams olika program till arbetslöshet. I dag är omkring 3 200 ungdomar långtidsarbetslösa medan 21 500 deltar i olika sysselsättningsprogram.

Bostaden

Antalet kommuner som har brist på bostäder för ungdomar har på ett år ökat till 106 eller mer än var tredje.

Hur många ungdomar som har så mycket pengar att de själva kan betala hyran finns inga uppgifter om.

Pengarna

Det är fler ungdomar som får socialbidrag under långa perioder nu än under krisåren i början av 1990-talet.

De som får pengar från socialen mellan tio och tolv månader har exempelvis ökat med 40 procent.

Regeringen påstår att den satsar på det uppväxande släktet.

Socialminister Ingela Thalén vill helst kallas barnminister.

Bland alla titlar Britta Lejon kan välja mellan är ungdomsminister en.

Statsrådet Lars-Erik Lövdén är ansvarig för bostadsförsörjningen och tjatar hela tiden om billiga smålägenheter.

Trots det går utvecklingen bakåt. Ett magert resultat av statsrådens samlade vedermödor.

Lena Mellin