Sverige kommer att hanka sig fram

Lena Mellin: Mer än var femtonde utan jobb nästa år

KOLUMNISTER

Mer än var femtonde person i arbetsför ålder kommer att gå utan jobb även nästa år.

Det står svart på vitt i finansminister Bosse Ringholms fjärde budget.

Arbetslösheten var en av valrörelsens minst diskuterade frågor. Den sitter inte heller i högsätet i den budget som Bosse Ringholm presenterar i dag.

Enligt finansministern och hans stab kommer i genomsnitt 6,8 procent av arbetskraften att gå utan arbete i år. Nästa år hoppas man att siffran minskar till 6,5 procent.

Det innebär att mer än var femtonde person som står till arbetsmarknadens förfogande antingen stämplar eller sysselsätts genom Ams. Historiskt är det en mycket hög siffra för svenska förhållanden.

Skeptisk inställning

Men inte heller på andra områden räknar Bosse Ringholm och regeringen med att det kommer att gå särskilt bra nästa år. Det hankar sig fram, inte mer.

Lönen: Ökar i genomsnitt med 3,5 procent vilket är marginellt mindre än i år.

Plånboken: Den korrekta termen för detta är "realt disponibel inkomst". Efter skatt och inflation kommer den genomsnittlige svenskens inkomster öka 2,1 procent nästa år. Det är mindre än hälften än vad det var under valåret 2002.

Prisökningarna: Blir lika höga i år som nästa år. En bidragande orsak är de höjda energiskatterna.

Handeln med omvärlden: Detta är basen för det svenska välståndet. Lilla Sverige är extremt exportberoende.

Trots den haltande världskonjunkturen räknar regeringen med att exporten tar ett jätteskutt nästa år och ökar med 6,3 procent. Tyvärr ökar importen ännu mer.

"Grön skatteväxling" är ett begrepp i modern svensk politik. Det betyder att man höjer skatten på miljöförstörande verksamhet medan man sänker den på arbete.

I årets budget föreslår regeringen en märklig hybrid. Något av det mest miljöförstörande en vanlig människa kan ägna sig åt är att köra bil.

Men bensinskatten sänks lika mycket som koldioxidskatten höjs, bilisten drabbas inte. Den som värmer sitt hus med olja får däremot höjd skatt. Konsekvensen i resonemanget är inte direkt slående. Det handlar helt enkelt om vilken väljargrupp man är mest rädd för.

Ingen konsekvens

Lika inkonsekvent är regeringen om vilka som får sin inkomstskatt sänkt på grund av de höjda energiskatterna. Det är enbart personer med inkomster under 22 000 kronor.

Rätt fördelningsprofil tycker säkert både finansministern, LO och vänsterpartiet. Men när blev den gröna skatteväxlingen en del av inkomstskattesystemet?

Nu går budgeten till riksdagens utskott. Det haltande samarbetet mellan regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet sätts för första gången på prov.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet står bakom budgeten. Miljöpartiet däremot ska ansluta sig i riksdagen. Hur lydiga kommer de att vara?

Lena Mellin