Miljön blir sämre om Barsebäck stoppas

KOLUMNISTER

Bara en sak är säker.

Att stänga den sista reaktorn i kärnkraftsverket i Barsebäck leder till sämre miljö. Särskilt i södra Sverige.

I folkomröstningen 1980 bestämde väljarna att den svenska kärnkraften skulle avvecklas. I ett följande riksdagsbeslut slogs fast att den sista reaktorn skulle stängas 2010.

Men avvecklingen har gått trögt. Ett, säger ett, av Sveriges tolv aggregat har hittills stängts. Barsebäck 1 kopplades bort för tre år sedan.

Nu är det meningen att nästa reaktor ska bort. Det ser dock ut att bli minst lika besvärligt som att stänga av den första.

Näringsdepartementet har beställt ett antal expertrapporter för att skaffa sig underlag för beslutet. Två viktiga levererades i går.

Basindustrin drabbas

För att uttrycka sig milt går åsikterna isär. Konsulterna är överens om att elpriset kommer att öka.

Men oense om det beror på en stängning av den sista reaktorn i Barsebäck. De är ense om att det kan uppstå elbrist. Men man har olika uppfattningar om allvaret i situationen.

De är överens om att Sveriges elintensiva basindustri kommer att drabbas. Men inte hur hårt.

På en punkt är de båda expertgrupperna dock rörande överens. Att stänga det andra aggregatet i Barsebäck leder till sämre miljö.

Sverige kommer nämligen att tvingas importera el i högre utsträckning än i dag. Köpen skulle framför allt göras från danska kolkondensverk.

Miljöproblemen ökar

Kol är ett fossilt bränsle. Kol leder till att växthuseffekten förvärras, skyfallen, torkan och stormarna kommer att fortsätta. Kol leder till utsläpp av koldioxid och försurning av marken.

Det besvärande för Sverige är dock att utsläppen i första hand drabbar andra länder eftersom kolkraften importeras. Om Barsebäck 2 stängs exporteras helt enkelt större delen av miljöförstöringen. En mindre andel kommer dock att falla ner över de södra delarna av landet.

Det rimmar synnerligen illa med Sveriges roll som internationellt miljösamvete.

Så sent som i somras gjorde statsminister Göran Persson en blixtutryckning till Brasilien för att rädda FN:s miljötoppmöte från ett hotande fiasko.

När den sista svenska kärnkraftsreaktorn ska stängas av är i högsta grad oklart. Det är till och med höljt i dunkel när det ges klartecken för att trycka på stoppknappen för det andra aggregatet.

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM