Karlsson är spydig, arrogant - och har inte fattat någonting

KOLUMNISTER

Det märkliga är inte att Jan O Karlsson vill behålla EU-pengarna.

Det konstiga är att han inte alls förstår diskussionen.

Jan O Karlsson är en högt begåvad människa. Han har gjort en lysande karriär. Vid 62 års ålder utsågs han till statsråd.

Han borde med andra ord vara glad som en lärka. Det är han inte. Karlsson är arrogant och spydig. En riktig översittare.

Jan O Karlsson vill ogärna avstå från de 80 000 kronor som varje månad dimper in på hans bankkonto från EU:s revisionsrätt i Luxemburg.

Så långt är allt begripligt. Med undantag av Moder Teresa och hennes gelikar är det få som frivilligt avstår från 960 000 kronor skattefritt om året. Miljonär på att göra ingenting.

Dåliga argument

Det konstiga är snarare att Jan O Karlsson efter 35 års anställning i olika politiskt styrda organ inte förstår diskussionen. Och att han använder så dåliga argument.

"Man ska göra sitt bästa."

Självklart. Men ingenting hindrar Jan O Karlsson från att göra sitt bästa för 25 000 kronor i månaden. Eller till och med ännu mindre.

"Man ska hålla ingångna avtal."

Givetvis. Men normala avtal går att säga upp. På den punkten tycks avgångslönen från den Europeiska revisionsrätten i Luxemburg vara ett ovanligt undantag.

Pengarna är en "integritetslön".

Skitsnack. Ledamöterna av revisionsrätten har hög lön för att de inte får ha biinkomster. Och för att de inte ska falla för frestelsen att göra något annat än "se till att EU:s medborgare får bästa valuta för pengarna".

Men Jan O Karlsson behöver ingen EU-integritet längre. Det vore direkt kontraproduktivt eftersom en av hans uppgifter är att slåss för svenska intressen i EU-samarbetet.

"Jag har varit utsatt för den här debatten i snart åtta år."

Uttalandet visar att Karlsson tyvärr inte förstått någonting. Dagens diskussion handlar om lämpligheten i att han uppbär dubbla ersättningar, en avgångslön från EU och en statsrådslön från Sverige. Det förhållandet är ett år gammalt. Inte åtta.

"Jag är den ende svensk som varit president i en stor europeisk domstol."

Otroligt larvigt, Karlsson

Otroligt larvigt. Om Karlsson anser att speciella hjältearvoden ska utgå till svenskar som lämnat internationella toppjobb kommer han att få problem.

Diskussionen handlar om huruvida statsråd ska uppbära dubbla ersättningar. Pengar får man sällan utan någon form av motprestation. Vilka tjänster utför Karlsson åt EU?

"Jag har inte begärt något av detta."

Nej. Men det gör inte de dubbla ersättningarna mindre anmärkningsvärda.

Lön får man för att arbeta. Pension får man när man slutat arbeta - inte när man är mitt uppe i karriären. Avgångslön får man när en anställning avslutas - inte när en annan påbörjas.

Försvarsminister Leni Björklund kommer att avstå från sin pension så länge hon är statsråd. Undrar om Jan O Karlsson tycker att hon är mesig?

Lena Mellin