Braun tiger - det går inte

Vd:n i Sveriges största medie-bolag tycks inte förstå uppdraget

KOLUMNISTER

Bengt Braun är vd i Sveriges största medieföretag och ordförande i branschorganisationen Tidningsutgivarna.

Han håller käften.

Det är två positioner som inte går ihop.

Foto: BJÖRN LINDAHL
HAR MUNLÅS Bengt Braun tiger - och hänvisar till att det pågår en juridisk prövning. Turerna kring Sharetracker ingår dock inte i förundersökningen.

I Bonniers dagstidningsdivision finns nio tidningar. Flera av dem tillhör de största i Sverige: Dagens Nyheter, Expressen och Sydsvenska Dagbladet.

Tidningar vill att folk ska prata, ge sin version av vad som hänt. Men det vägrar Bengt Braun, vd och koncernchef i Bonnier och därmed högsta chef för mer än var femte såld dagstidning i Sverige.

Samme Braun är ordförande i Tidningsutgivarna, en bransch- och arbetsgivarorganisation som företräder 170 dagstidningar. I Tidningsutgivarnas stadgar står bland annat att organisationen ska värna om allmänhetens rätt till information.

Men förutsättningen för att allmänheten ska få den information de enligt Tidningsutgivarna har rätt till är att människor pratar. Systemet fungerar inte om man gör som ordförande Braun, håller tyst.

Braun fick munlås

I måndags släppte Skandia advokaten Otto Rydbecks och revisorn Göran Tidströms utredning. Den handlar bland annat om Skandias belöningsprogram.

Timmarna innan utredningen publicerades avgick Bengt Braun som ordförande i försäkringsjätten. Ett par timmar senare, innan knappast någon hade hunnit läsa den digra rapporten, höll Braun presskonferens. Där meddelade han att han var "missledd".

Sedan fick Bengt Braun munlås. Han säger inte ett ord om Skandia.

Men Braun var inte fullt lika missledd som han påstod. Begränsningarna i belöningsprogrammet Sharetracker, som gav förre vd:n Lars-Eric Petersson 178 miljoner, togs bort med hjälp av Bengt Braun. Av och till under hösten 1997 förekom möten och cirkulerade papper där det stod fullkomligt klart att begränsningen var borta.

Han har fel om Sharetracker

Braun, då vice ordförande, deltog också i det formella styrelsebeslutet att avskaffa takregeln. Att i den situationen kalla sig missledd är att göra våld på sanningen.

Om detta skulle man vilja tala med Bengt Braun. Men han håller tyst. Det har meddelats både skriftligen och muntligen av hans medarbetare.

Bengt Braun hänvisar till att det pågår en juridisk prövning. Det är fel. Turerna kring Sharetracker ingår inte i den förundersökning som åklagaren har inlett. Sannolikheten för att han skulle lyckas lägga fram ett åtal i den delen är alldeles för liten.

Koncernchefen i Bonnier och ordföranden i Tidningsutgivarna säger ingenting. Har Bengt Braun missuppfattat vad han sysslar med?

Lena Mellin