På tiden med ett nytt paket för jobben

KOLUMNISTER

I Sverige går utvecklingen bakåt. Arbetslösheten ökar månad för månad.

I morgon hoppas regeringen presentera ett jobbpaket.

Bättre sent än aldrig.

Innan Göran Persson valdes till partiledare och statsminister avlade han ett heligt löfte. Den öppna arbetslösheten skulle pressas ner till högst 4 procent senast år 2000.

Så låg har den inte varit någon gång i år. Och det kommer den inte att vara nästa år heller. I en ny prognos spår Konjunkturinstitutet att den totala arbetslösheten ökar från 6,9 procent i år till 7,2 procent nästa år.

Hela Jönköpings län

I november gick totalt 313 000 personer utan jobb. De var antingen helt arbetslösa eller sysselsattes i olika Ams-program. Översatt till verkligheten betyder siffrorna att varenda kotte som bor i Jönköpings län går utan jobb och utan lön.

Jobbpaketet som regeringen och deras partners i vänsterpartiet och miljöpartiet snickrar på ska ge 30 000 personer någon form av sysselsättning. Antingen i fler Ams-program eller genom att väg- och järnvägsbyggen tidigareläggs och kommunerna får pengar för att behålla sina anställda.

Flod av skattehöjningar

I år höjer över hundra kommuner skatten. Likadant såg det ut förra året. Dessutom ökar skatten på el, bensin, diesel och villaolja.

För att hejda floden av skattehöjningar krävs att fler jobbar och betalar skatt. Men i Sverige blir det tvärtom. Ännu färre kommer att jobba och betala skatt nästa år.

Orsakerna är följande:

Konjunkturen. Ljuspunkterna syns men det dröjer minst ett år innan det märks i sysselsättningsstatistiken.

Kronan. Dollarn faller jämfört med kronan. Det gör exportprodukterna dyrare och mindre åtråvärda på världsmarknaden.

Krisen i kommunerna. Man räknar med nya nedskärningar till följd av den ansträngda ekonomin.

Arbetslösheten är frågan som kom bort. Trots att utvecklingen går bakåt.

Arbetslöshet 2003: 6,9 procent

Arbetslöshet 2004: 7,2 procent

Källa: Konjunkturinstitutet

Lena Mellin