Dyrt jobbpaket - magert innehåll

Nya arbeten först när konjunkturen vänder

KOLUMNISTER

Regeringens nya jobbpaket kostar drygt 30 miljarder.

Men det ger inga nya jobb.

Timmarna efter att riksdagen gått på julledighet och regeringen packat ihop för året presenterades årets sista politiska paket.

Det handlar om jobben. Med rätta säger sig regeringen och dess samarbetspartners vara oroade för tillståndet på arbetsmarknaden.

Enligt samtliga prognosinstitut kommer arbetslösheten fortsätta att öka även nästa år.

Pengar saknas

Men jobbpaketet lider, trots sina goda avsikter, av brister.

Det finns inte pengar att betala det för.

Statens finanser är ansträngda. Därför lånas

lejonparten upp via statens lånekontor Riksgälden. Resten av finansieringen ska man skrapa ihop senare.

Och det ger inga nya jobb.

Göran Persson tror att paketet ger 30 000 nya jobb. Det är en väldigt from förhoppning.

De stora väg- och järnvägsbyggena skulle ha genomförts i alla fall. Men nu görs investeringarna tidigare än beräknat. Pengarna ger alltså inte nya jobb utan tidigarelagda jobb.

Kan få in en fot

Det omfattande programmet för friår ger inte heller nya jobb. Däremot ger det arbetslösa möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden, få praktik och skaffa sig en meritförteckning.

Att utöka Ams-utbildningarna ger heller inga jobb utom till ett fåtal lärare. Däremot ger det i bästa fall arbetslösa nya färdigheter.

Inte fler anställda

Miljardbidragen till kommunerna förhindrar uppsägningar från de alltmer ekonomiskt ansträngda kommunerna. Däremot blir det inte fler anställda.

Partierna bakom jobbpaketet påstår sig värna särskilt om ungdomarna och invandrarna. Men för dessa grupper görs inte mer än för andra.

Jobbpaketet ger alltså inga jobb. Det betyder inte att det är värdelöst. Det ger nämligen ett antal människor bättre förutsättningar att få ett jobb.

Men först när konjunkturen vänder.

Lena Mellin