Utan uppdrag: 2 000 politiker

Nu drabbas de folkvalda av krisen

1 av 6 | Foto: KENNETH PAULSSON
PÅ VÄG BORT Lars Törnman kastar in handduken och avgår som kommunalråd för Kirunapartiet.
KOLUMNISTER

Kolla noga på de här personerna.

De tillhör en utrotningshotad art - kommunpolitikern.

Att den ekonomiska krisen slagit hårt mot kommunerna känner varenda människa till. Nerdragningar, högre avgifter och allmänt gnäll.

Men nu håller krisen på att få en oväntad effekt.

Den drabbar även politikerna själva.

Enligt hittills opublicerad statistik från Kommunförbundet minskade antalet förtroendevalda i kommunerna från 46 000 till 44 000 mellan den förra och nuvarande mandatperioden. Det är en minskning med drygt fyra procent.

Skär ned med hälften

Men nerdragningen av antalet förtroendeuppdrag fortsätter.

Nyligen beslutade den lilla Dalakommunen Vansbro att minska antalet förtroendevalda med mer än hälften, från 46 till 22 personer.

I Gävleborgs läns landsting finns långt framskridna planer på att minska antalet politiska poster från mer än 200 till 78.

I Härnösands kommun minskas inte bara antalet förtroendevalda. Man föreslår också att antalet sammanträden i kommunfullmäktige minskas från tio till sju nästa år. Samtidigt som arvodena sänks.

I Vadstena, som redan minskat den politiska organisationen, får kommunfullmäktiges ledamöter inga arvoden alls för de elva inplanerade sammanträdena nästa år.

Förklaringen är ekonomisk. När den kommunala verksamheten effektiviseras, läggs ner eller beläggs med högre avgifter känner många av de ansvariga att de också måste bidra.

Besparingen är visserligen inte särskilt stor. Men den har ett stort symbolvärde.

- Vi börjar högst upp, med oss själva, som kommunalrådet Gunnar Magnusson (s) i Vansbro nyligen uttryckte saken.

Pengarna räcker inte

Minskningen av antalet förtroendeuppdrag går helt på tvärs mot fattade beslut. På förslag av dåvarande demokratiministern Britta Lejon bestämde riksdagen för drygt ett år sedan att antalet förtroendeuppdrag skulle öka med 10 000 fram till 2010.

Regering och riksdag ansåg att det var viktigt för demokratin att fler fick erfarenhet av politik. Av det ansvar det innebär att göra svåra överväganden när pengarna inte räcker.

Fler blir proffs

Det finns givetvis fördelar med att minska antalet förtroendevalda politiker. Kommuner och landsting blir sannolikt effektivare.

Men det finns också nackdelar. Bland annat professionaliseras politikerna alltmer, ett avsteg från tanken på det genuina folkstyret.

Så tänk på det när du träffar en lokalpolitiker nästa gång.

Du har en utrotningshotad art framför ögonen.