De är för fega för att bråka

Persson vill sitta kvar - det vill kungen också

KOLUMNISTER

Det bidde en fingertutt.

Rutinerna kring kungens statsbesök ska ses över.

Mer än så ledde inte de uppseendeväckande

uttalandena

i Brunei till.

Foto: MAGNUS WENNMAN
lovar att strama upp rutinerna Reglerna för statsbesök ska ses över, lovade statsminister Göran Persson efter mötet med kungen på Slottet i går. Det blev den enda följden av att kungen hyllade diktaturen Brunei.

Efter ett samtal på Slottet i går står det klart att statsministern och statschefen är överens.

Brunei-affären ska läggas till handlingarna, det är slutsnackat.

Skälen är följande:

1 Kungen har inte gjort något fel.

Carl XVI Gustaf anser att han blivit misstolkad.

Som en god regent framförde han Sveriges syn på demokrati och mänskliga rättigheter i ett officiellt tal i Brunei den 7 februari. När han senare svarade på medias frågor uttalade han sig inte alls om det. Utan bara om sultanens fina kontakt med sina undersåtar.

Persson anser inte att det finns någon som helst anledning att vara missnöjd med kungen. Tvärtom är han "tacksam" över monarkens klargöranden.

2 Regeringen har inte gjort något fel.

Visserligen verkar besöket i Brunei ha kommit till på en höft. Kungen ville åka dit och UD sade att det var okej.

Att både utrikesminister Laila Freivalds och stora delar av den medföljande delegationen från näringslivet betraktade Brunei-besöket som så ointressant att de inte följde med spelade ingen roll.

Göran Persson påstår att rutinerna kring statsbesöken ska stramas upp så att man får ut mer av dem. Politiskt, kommersiellt och representativt.

Det är en god idé. Om den genomförs, vilket finns anledning att betvivla.

Var fanns bristen?

Persson tror nämligen inte att det var i rutinerna det brast den här gången. Underförstått fanns bristerna någon annanstans. Kanske hos kungen själv, ett område fredat för uppstramade rutiner.

Kungens och statsministerns enighet beror på att ingen av dem har något att vinna på en strid. Även om Göran Persson tycker att kungens uttalanden var helt bort i tok skulle han aldrig säga det. I alla fall inte till kungen. Och inte officiellt.

S vill ha republik

Göran Perssons parti vill ha republik men kommer aldrig att införa det. Med ett 80-procentigt stöd för monarkin och kungahuset vore det en självmordsmanöver.

Alltså vill statsministern inte ha en konflikt med kungen.

Kungen vill fortsätta vara kung.

Han vill att ätten Bernadotte åtminstone ska kunna fira 250-årsjubileum på tronen. Följaktligen är han lika konflikträdd som Persson.

Det blev en fingertutt. Men kungen kommer aldrig mer att åka till Brunei. Och han kommer inte att berömma enväldiga statschefers förhållande till sina undersåtar fler gånger.

Kungen säger inte förlåt. I stället säger han: "Jag beklagar - att jag blev missförstådd." Och statsministern tror honom: - Det kan hända vem som helst. Jag har ingen som helst anledning att tvivla på vad kungen säger när han uttrycker sin fasta övertygelse om att han står på samma linje som riksdag och regering, säger Göran Persson. Kungen ville inte tala med journalisterna i går.

Lena Mellin