Visst kan du bli politiker...

...fast det hjälper om du är medelålders och man

1 av 2 | Foto: SVEN-OLOF ENGLUND
URTYPEN Fp-ledaren Lars Leijonborg, 53, ligger så nära urtypen för den svenske politikern som man kan göra. Han har dock för hög utbildning, socionom, och tjänar för mycket pengar: 930 200 kr enligt senaste taxering.
KOLUMNISTER

Kan du bli politiker? Självklart.

Men lättast går det om du är man, har fyllt 50, är född i Sverige och har måttliga inkomster.

Den svenska demokratin är representativ.

En gång vart fjärde år utser väljarna sina ombud i kommun, landsting och riksdag.

Idealet har därför ansetts vara att de folkvalda ska se ut ungefär som befolkningen som helhet. Det anses inte bara vara rättvist utan också bädda för bättre beslut. Fler åsikter kommer till tals, fler aspekter blir belysta.

Men enligt en utredning som presenterades i går är den svenske politikern inte särskilt representativ för befolkningen.

Den typiske svenske politikern är man, har fyllt 50, har medelhög lön, gymnasieutbildning och är anställd i den privata sektorn. Dessutom är han, till skillnad från 14 procent av befolkningen, svensk medborgare.

Kvinnor, unga, lågutbildade, lågavlönade och personer med utländsk bakgrund har svårare att ta sig fram i partihierarkierna.

Undantaget är miljöpartiet som har en bredare sammansättning på sina kommunpolitiker än de andra partierna.

Männen dominerar ännu

För den som till äventyrs tror att dagens politikerkår är mer lik väljarkåren än gårdagens är beskedet tyvärr negativt.

Man. För tjugo år sedan var 30 procent i kommunfullmäktige kvinnor.

I dag är det 40 procent. Männen dominerar alltså fortfarande stort.

Medelålders. Andelen ledamöter mellan 50 år och pensionsdatum har ökat kraftigt sedan 1982.

I stället har gruppen mellan 20 och 49 minskat. Pensionärerna och de unga är i stort sett lika många. Den svenska politikern är åldrande.

Svensk. Andelen ledamöter som är födda utomlands är dubbelt så hög i dag som för tjugo år sedan. Men under samma tid har andelen utlandsfödda i befolkningen också fördubblats. Representationen ligger alltså kvar på samma nivå som då.

Få utländska medborgare

I Sverige finns 42 200 förtroendevalda i kommuner och landsting. Av dem är 420 personer utländska medborgare. De borde vara 14 gånger fler.

Andelen som inte fyllt 30 år är 2 500. De borde vara tre gånger så många.

Demokratin har sina brister. Men än har ingen hittat på ett bättre system.

ARTIKELN HANDLAR OM