Var finns rättvisan?

KOLUMNISTER

Lönerna för de anställda på SAS ska sänkas.

Men arvodena till ledamöterna i börsbolagens styrelser bör höjas.

Var finns den gudomliga rättvisan?

Det är Björn Lind på SEB fonder, en anonym storägare, som gjort sig till uttolkare för kravet på att ledamöterna i börsbolagens styrelser ska ha bättre betalt.

Han vill ha bättre och proffsigare styrelser. Som dessutom ska ha bättre betalt än i dag.

Men ledamöterna i de stora bolagens styrelser är inte direkt underbetalda. I Telia Sonera tjänar en vanlig ledamot 400 000 kronor per år, ordföranden kan kvittera ut 750 000 kronor. De som sitter i Holmens styrelse får också 400 000 kronor om året för sina insatser.

En månads jobb

I uppdraget ingår att delta i styrelsemötena, sällan eller aldrig mer än tio om året. Man ska också läsa in sig före sammanträdena och ingå i någon kommitté underställd styrelsen. Exempelvis ersättningskommittén.

I runda slängar rör det sig alltså om en månads jobb per år. För detta får ledamöterna flera hundra tusen kronor. Det är inte dåligt betalt.

SAS är ett av de börsbolag som omfattas av kravet på högre ersättningar till styrelsen. Bolaget ägs av danska, norska och svenska staten. Den svenska ägarandelen är 21,4 procent.

SAS överlevnad

Detta bolag vill nu sänka lönerna för de anställda med tre procent per år. Företagsledningen motiverar den mycket ovanliga åtgärden med att det handlar om företagets överlevnad. Lönerna på SAS måste ner till samma nivå som de andra flygbolagens.

Det ligger säkert mycket i det. Men man kan fundera över varför höjda krav på personalen i SAS betyder att lönerna måste sänkas. Medan motsvarande resonemang på styrelsenivå innebär att arvodena bör höjas.

Den himmelska rättvisan finns helt enkelt inte. Vilket nu ännu en gång har bevisats.

Lena Mellin