LO: Sänk skatten!

KOLUMNISTER

Sänk skatten - nu. Det kräver LO:s ekonomer som vill minska löntagarnas inkomstskatt med en procent av lönen.

Det motsvarar mellan 2 500 och 4 000 kronor om året.

- Riksbankens sänkning av räntan och det som är känt om regeringens vårbudget räcker inte. Det krävs mer för att få fart på sysselsättningen, säger Lars Ernsäter.

Han och de andra LO-ekonomerna lägger i dag fram sin konjunkturrapport. Det är bitvis dyster läsning. Den öppna arbetslösheten ligger kvar mellan fem och sex procent både i år och nästa år.

Mot den bakgrunden föreslår LO:s ekonomer att inkomstskatten sänks snarast.

Ger snurr på ekonomin

- Så snart som möjligt, i alla fall i höst, säger Dan Andersson, LO:s chefsekonom.

Avsikten är att stimulera ekonomin. Om människor får mer pengar i handen konsumerar de mer och sätter snurr på ekonomin.

- Det sparas för mycket nu eftersom människor är oroliga för vad som kan hända. I stället borde vi köpa mera, varor och tjänster, för att få fart på hjulen och påverka sysselsättningen, säger Dan Andersson.

Kompensation

LO-ekonomerna kräver att löntagarna får kompensation för den sista fjärdedelen av den obligatoriska pensionsavgift som infördes i mitten på 1990-talet. Det motsvarar en skattesänkning med en procent av den taxerade inkomsten. Kostnad för statskassan: 13 miljarder.

I genomsnitt skulle sänkningen ge 2 400 kronor om året, eller 200 kronor i månaden, per person.

I de vanligaste inkomstlägena skulle vinsten per person ligga mellan 2 400 och 3 200 kronor. Det motsvarar mellan 1,4 och 1,9 procent av inkomsten.

De som har de allra högsta lönerna skulle tjäna 4 000 kronor per år eller 0,56 procent av inkomsten.

Oro över arbetslöshet

LO:s styrelse har ställt sig bakom kravet på sänkt inkomstskatt. Man är mycket orolig för den höga arbetslösheten.

Inför förhandlingarna med vänster- och miljöpartierna krävde finansminister Bosse Ringholm också sänkt skatt.

Under 2005 och 2006 skulle skatten sänkas som kompensation för den obligatoriska pensionsavgiften.

Tidigare har löntagarna fått ersättning för tre fjärdedelar av avgiften.

Men samarbetspartierna gick inte med på kravet. Siktet är nu inställt på att komma överens senast i samband med förhandlingarna om höstbudgeten i september.

LO:s krav

Lena Mellin