De ska kolla andra - men slarvar själva

KOLUMNISTER

Riksrevisionen ska hålla tummen i ögat på myndigheterna. Desto pinsammare när de inte lyckas hålla reda på sina egna räkningar.

Riksrevisionen bildades förra året och granskar samtliga statliga myndigheter, både de som lyder under riksdagen och under regeringen.

De har alltså en stor och viktig uppgift. Det är Riksrevisionen som ska kontrollera om vi som medborgare kan ha förtroende för statens olika myndigheter.

Ingen ordning

Desto värre när det visar sig att granskarna inte föregår med gott exempel. De har inte ordning på sina egna papper.

Familjemedlemmar fick en middag betald när den internationella enheten var på tjänsteresa till Kroatien i juli. Först för ett par dagar sedan, när Aktuellts granskning inletts, reglerades utgifterna.

14 personer tog in på Skytteholms slott på Ekerö i september förra året. Det kostade 42 000 kronor. Men varför Riksrevisionen var där framgår inte.

När styrelsen sammanträdde i augusti valde man inte lokaler i riksdagen eller hos Riksrevisionen. I stället hölls mötet på nyöppnade Nynäs havsbad och avslutades med middag och övernattning för 77 000 kronor.

Efter avslöjandena lovar nu Lennart Grufberg, chef för Riksrevisionen, att stärka den interna revisionen. Har vi hör det förut? Ja, men sällan från statens egna revisorer. Desto oftare från dem de granskar.

Riksrevisionen bildades i juli förra året genom en sammanslagning av Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer.

De har redan hunnit granska en rad myndigheters årsredovisningar från förra året. Tonen i granskningarna är bister och man kräver ofta in kompletteringar inom en månad.

- Rikstrafiken har inte visat att man har befogenhet att sluta sådana avtal, skriver man exempelvis om att myndigheten hyrt två tågsätt av privata tågbolag och sedan hyrt dem vidare till SJ.

Sluppit granskning

Om Riksrevisionen kommer att utsättas för samma hårdhänta externa kritik återstår att se. Hittills har man nämligen sluppit granskning av utomstående.

Riksdagens finansutskott ska se till att utomstående revisorer granskar Riksrevisionen. Men det har de inte gjort. Beslut väntas först i maj, rapport först efter sommaren.

Granskarna har alltså inte ordning på sina egna papper. Och de som ska granska granskarna finns inte.

Hur står det till i den statliga förvaltningen?

Lena Mellin