Vårbudget - med förslag emot tillväxt

KOLUMNISTER

I dag prisar Göran Persson värdet av ekonomisk tillväxt.

I går presenterade regeringen sin vårbudget. Utan ett enda förslag som stimulerar tillväxten.

Kanon!

Foto: GUNNAR SEIJBOLD
Finansminister Bo Ringholm på väg att redovisa vårbudgeten.

Man ska inte blanda ihop äpplen och päron. Men nog hade det varit klädsamt om finansminister Bosse Ringholms sjätte vårbudget hade innehållit något litet förslag som långsiktigt förbättrar förutsättningarna för ekonomisk tillväxt.

Inte bara för att man kallade fack och arbetsgivare till Rosenbad i höstas för att under flera månader diskutera vad som kan göras för att höja tillväxten. Utan också för att socialdemokraterna i dag inleder sin extrakongress. Temat är tillväxt och åter tillväxt.

Partistödet ökar med 25 procent

Men varken Rosenbadssamtalen eller extrakongressen har satt några spår i budgetförslaget. Snarare tvärtom. Här finns förslag som enligt normal ekonomisk teori minskar tillväxten.

50 miljoner kronor avsätts för att under två år bedriva försök med arbetstidsförkortning. Siktet är inställt på att minska normalarbetstiden för alla.

Friår införs nästa år. Det betyder att 12 000 personer får rätt att ta ledigt ett år från jobbet under förutsättning att arbetsgivaren i stället anställer en arbetslös. Betalningen är 85 procent av a-kassan.

Storsatsningen på rotavdrag, avdrag på skatten för underhåll och ombyggnader, hjälper inte heller upp tillväxten. Det förhindrar att ett antal snickare, rörmokare och andra hantverkare blir arbetslösa.

Kommunerna är inte heller nöjda. I år minskas statsbidragen. Nästa år höjs de igen. Men inte mer än att det kompenserar för skattebortfallet på grund av lågkonjunkturen. Inga storsatsningar där heller, alltså.

Utrymme finns däremot att höja stödet till de politiska partierna med 25 procent. Regeringen vill ge partistödet samma värde som 1970. En rörande omtänksamhet som ännu inte nått de ensamma mammorna med underhållsstöd.

Lena Mellin