Rosornas hemliga vapen - en norrman

KOLUMNISTER

Han är sossarnas hemliga vapen.

Norrmannen Jens Stoltenberg. Före detta statsminister - och rolig.

Foto: URBAN ANDERSSON
EU-VALET ROS I HAMN? Jens Stoltenberg höll ett strålande tal på s-kongressen. Han lyckades få folk att förstå vad EU-medlemskapet egentligen innebär. Att Norge står utanför, utan möjlighet att påverka, medan Sveriges modell innebär att vi både kan påverka och till och med ha vetorätt. Göran Persson dök djupt ner i rosorna och ville omgående engagera Stoltenberg i kampanjen inför EU-valet i juni.

Inte ens med bästa vilja i världen kan man påstå att socialdemokraternas extra partikongress om ekonomisk tillväxt har varit medryckande. I alla fall inte förrän under den allra sista timmen.

Då talade Jens Stoltenberg. Ordförande i norska arbeiderpartiet. Tidigare statsminister.

Möter makten

Han höll ett tal som handlade om EU. Om hur det var att sitta i stolen på sommarstället och titta över vattnet, mot Sverige och mot EU. Om hur det var att hundra år efter unionsupplösningen åter åka till Stockholm för att möta makten.

Nu, precis som då, reser man till övermakten. Då till kungen, nu till den europeiska union som Norge är beroende av men inte har något inflytande över.

Ett strålande tal

Det var ett roligt tal. Det var ett övertygande tal. Ett strålande tal, helt enkelt.

Så strålande att Göran Persson omedelbart ville engagera Jens Stoltenberg i s-kampanjen inför valet till Europaparlamentet den 13 juni. Äntligen en vinnare!

Strategiskt är det helt rätt. Men politiskt är det ett ynkedomsbevis. Varför finns det inte en enda ledande svensk socialdemokrat som kan tala smittande om unionen?

Sverige har varit medlem i EU i snart tio år. Men debatten är fortfarande densamma. För eller emot. Ska vi vara med eller inte?

Den diskussionen är inte ens teoretiskt intressant längre. Man kan tycka hur illa om EU som helst men det är ställt utom allt tvivel att Sverige måste ha fungerande ekonomiska förbindelser med EU. Annars dör industrin tvärt.

Med och bestämmer

Det som finns att välja på är den norska och den svenska modellen. Den första är ett slavkontrakt. Full tillgång till EU:s inre marknad men inget, absolut inget, inflytande.

Den svenska modellen ger också full tillgång till EU:s inre marknad. Men dessutom ger den inflytande, i vissa fall till och med vetorätt. Man är med och bestämmer, man är inte slav.

Detta talade Jens Stoltenberg om. Men det har ingen svensk politiker lyckats berätta för sina väljare.

Välkommen hit!

Valet mellan slavkontrakt och inflytande är redan gjort. Det avgjordes i folkomröstningen i november 1994. Sedan dess borde diskussionen ha handlat om hur det svenska inflytandet ska användas. Inte om det var rätt eller fel att skaffa sig inflytandet.

Välkommen till Sverige, Jens Stoltenberg!

Lena Mellin