Billigare att vänta

Därför är det ingen idé att folkomrösta om EU

KOLUMNISTER

Det blir ingen ny grundlag för EU. Det förutsätter att 25 länder säger ja.

Efter Tony Blairs beslut att utlysa en folkomröstning förefaller det högst otroligt.

Foto: PRESSENS BILD
BRITTISKT NEJ KAN AVGÖRA Tony Blairs ja till folkomröstning kan betyda att ett nytt förslag till EU-grundlag går direkt i papperskorgen. Det räcker med att ett land röstar nej.

Allt fler kräver att också Sverige folkomröstar om förslaget till ny grundlag för EU. Till dem hör organisationer som Medborgare för folkomröstning, Junilistan, miljöpartiet, vänsterpartiet och, sedan i går, Aftonbladets ledarredaktion.

De flesta som vill ha en folkomröstning är motståndare till den nya grundlagen. De hoppas att svenska folket röstar nej - om de får möjlighet att säga vad de tycker.

Men sedan i onsdags finns en billigare utväg. Det är att invänta den brittiska folkomröstningen.

Nästa höst troligt

Från att ha varit en benhård motståndare kovände premiärminister Tony Blair. Han är nu en varm förespråkare för en folkomröstning om den nya konstitutionen. Datum är inte bestämt, men det mesta pekar på nästa höst.

Att brittiska folket skulle rösta ja förefaller i dag helt otroligt. Inte i något land, Sverige undantaget, är motviljan mot EU lika stor som i Storbritannien. Vadslagningsfirman William Hill lovade i går sex gånger pengarna till den som vågar satsa på en ja-seger.

Fler väntas rösta

För att grundlagsförslaget ska gå igenom krävs godkännande av samtliga 25 medlemsländers parlament. Röstar britterna som väntat nej kan förslaget alltså kastas i papperskorgen.

Folkomröstningar om den nya grundlagen planeras eller är beslutade i ytterligare sju medlemsländer. Danmark, Irland, Tjeckien, Nederländerna, Spanien, Portugal och Frankrike. Inte heller i Danmark är sannolikheten för att det blir ja särskilt hög.

Till märkligheterna i diskussionen om folkomröstning eller ej hör att det inte finns något förslag att ta ställning till ännu.

När Göran Persson och de andra stats- och regeringscheferna träffades i Bryssel under luciahelgen för att lägga sista handen vid grundlagsförslaget bröt förhandlingarna samman. Ett nytt försök att bli överens görs i mitten av juni.

Kostade 340 miljoner

Britterna har faktiskt röstat en gång tidigare.

Två år efter att de blev medlemmar, i juni 1975, frågade regeringen folket om Storbritannien skulle stanna kvar i EU eller inte. 67 procent röstade ja.

Folkomröstningen om EMU förra året kostade statskassan 340 miljoner kronor.

Nya grundlagen begränsar veto

Lena Mellin