Tillbaka till skolkatedern

KOLUMNISTER

Det är folkskollärare som står i talarstolarna.

Inte kamplystna världsförbättrare.

Taktik är nödvändigt i politiken. Utan att kunna det politiska spelet, utan att taktisera kommer man inte långt.

Men frågan är om det har gått för långt. Om landets mest erfarna politiker håller på att falla på eget grepp.

Den slutsatsen kan man i alla fall dra efter gårdagens 1 maj-tal. I påfallande många fall ägnade sig talarna på arbetarrörelsens stora högtidsdag varken åt glödande angrepp på världens orättvisor. Eller att lansera förslag som förbättrar världen.

Uppfostrande

I stället lät de som folkskollärare. Uppfostrare. Pedagoger som förklarar hur det egentligen ligger till.

Margot Wallström om värdet av EU:

- Hjältemod på slagfältet har ersatts av tålamod vid förhandlingsbordet.

Wanja Lundby-Wedin om den höga arbetslösheten:

- Den bryter ner enskilda människor och i längden ett helt samhälle.

Göran Persson om svenskens EU-negativism:

- EU är inte bra. Men det är det vi har.

Mona Sahlin om valet till Europaparlamentet 13 juni:

- EU-valet handlar om vänster eller höger i politiken.

Pär Nuder om politikerns roll:

- Vi är medborgarnas företrädare.

Intresset är lågt

Citaten innehåller inget nytt, inget spännande. Det är en radda självklarheter.

På 1970-talet hyllades devisen att allting är politik. Det ligger en gnutta sanning i det. Men som politiken utövas, och speglas, i dag har den mycket litet med verkligheten att göra.

Det är polisuppbåd, påhopp, kändisglitter, finter, fajter, vinnare och förlorare. Kort sagt väldigt lite som man kan engagera eller känna igen sig i.

Det har lett till att intresset för politik är lågt. Att medlemmarna överger partierna. Att valdeltagandet sjunker.

Men det har också lett till att statsministern, statsråden och LO:s ordförande i sina förstamajtal känner sig tvingade att uppträda som lärare. Uttala självklarheter som varenda vuxen människa borde känna till.

Inga nyheter

Det kommer inte som en blixt från en klar himmel att valet till Europaparlamentet handlar om vänster eller höger. Det gör vartenda val, särskilt i Sverige där det är lika ovanligt att ta klivet över blockgränsen som att konvertera till en annan religion.

Det är ingen nyhet att politiker är medborgarnas företrädare.

Det är själva idén bakom den representativa demokratin. Väljarna utser sina företrädare i fria och allmänna val med lika rösträtt.

Få, om ens någon, anser att EU är det optimalt bästa. Det är inte Sverige heller. Eller något annat land eller organisation. Det finns alltid utrymme för förbättringar.

Vill riva muren

Den politiska taktiken bygger en mur mellan styrande och styrda.

En mur som landets ledande politiker nu tycks vilja demontera genom att återvända till skolsalens pedagogik.

Intressant. Och kanske också nödvändigt.