Vänsterviljorna splittrar partiet

Feminism, förnyelse - och missnöje

KOLUMNISTER

Förra partiledaren funderar på ett feministparti. Förre vice partiledaren startar en förening för vänsterns förnyelse.

Håller vänsterpartiet på att krackelera?

I tio år ledde Gudrun Schyman och Johan Lönnroth vänsterpartiet. Hon som ordförande, utåtriktad och framgångsrik. Han som vice ordförande, ideologen i kulisserna.

Under deras ledning förändrades vänstern. Från ett litet marginaliserat parti på vänsterkanten. Till en maktspelare med egen personal i regeringskansliet.

nya vägval hägrar

Men nu har vänsterpartiet blivit för trångt för den förra ledarduon. För en vecka sedan meddelade Gud-run Schyman att hon skulle ha väldigt svårt att tacka nej till att leda ett nytt feministiskt parti.

I går presenterades föreningen Vägval vänster. Interimstyrelsen leds av Johan Lönnroth, av styrelseledamöterna är Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (v).

Vägval vänster vill bli ett forum för bred, ideologisk vänsterdebatt - över partigränserna. Målet är "den tredje vänstern", en rörelse som tar till vara på det bästa både från arbetarrörelsen och från 1800-talets liberala vänster.

Bakom både Lönnroths och Schymans agerande ligger missnöje. Feminismen är Gudrun Schymans hjärtefråga, med henne som partiledare blev vänsterpartiet Sveriges första feministiska parti.

Men nu ifrågasätter en intern opinion om vänsterpartiet verkligen har råd att låta en av sina 30 riksdagsledamöter att på heltid ägna sig åt en enda fråga, feminismen. Schyman har inte sitt partis helhjärtade stöd.

Ger Ohly motstånd

Johan Lönnroth lämnade riksdagen 2003 men har kommit igen. Nu som en kritiker av sitt eget parti. På kongressen i februari ställde han upp som motkandidat till Lars Ohly. Och lanserade ett eget förslag till partiprogram som var mer odogmatiskt och mer internationellt än det som gick igenom.

I valet 2002 fick vänsterpartiet stöd av 8,4 procent av väljarna. Sedan dess har partiet i stort sett legat still i opinionsmätningarna. Den oro och otålighet som Gudrun Schyman och Johan Lönnroth ger uttryck för har inte smittat väljarna - än.

Partisekreterare Pernilla Zethraeus anser att oppositionen mot partilinjen är obetydlig. Men att lokalavdelningen i Gnesta kollektivt går ur partiet, att förre ordföranden anser att partiet saknar kraft i en av profilfrågorna och att förre vice ordföranden tycker att den ideologiska fåran är för smal är kristecken.

Vänsterpartiet håller på att krackelera. Är Lars Ohly rätt man att sätta stopp för sönderfallet?

Vänsterpartiets stöd

Lena Mellin