Kvinnor utbildar sig lika länge - till sämre betalda yrken

KOLUMNISTER

Kvinnor måste sluta välja jobb med lägre lön.

Alternativet är att män alltid har bättre betalt.

Det har blivit lite, lite bättre. Enligt Statistiska centralbyråns årliga undersökning minskar skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner bland privattjänstemännen, i kommunerna och i staten.

Där knap-rade de kvinnliga löntagarna in 1 (en!) procent på männen. I de andra sektorerna, landstingen och de privatanställda arbetarna, var löneskillnaderna lika stora 2003 som året innan.

Aftonbladet publicerade förra året den uppmärksammade kampanjen 100 procent. Den tog ställning för lika lön för likvärdiga jobb.

Gäller att välja rätt

Dit är det fortfarande en bit kvar. Men den viktigaste förklaringen till att män tjänar mer än kvinnor är inte lönediskriminering. Det är att kvinnor väljer jobb som är lägre avlönade.

I landstingen tjänar kvinnor i genomsnitt 71 procent av vad männen gör. Den siffran kan enkelt förklaras med att nio av tio sjuksköterskor är kvinnor. Medan majoriteten av läkarna, som tjänar mer än dubbelt så mycket som sjuksköterskorna, är män.

Likadant ser det ut i skolans värld. En grundskolelärare tjänar i genomsnitt 2 700 kronor mer än en förskollärare. Åtta procent av förskollärarna och fritidspedagogerna är män, 25 procent av grundskolelärarna.

Om kvinnor, som kollektiv betraktat, ska få lika mycket betalt som männen måste den könssegregerade arbetsmarknaden sprängas. Kvinnor, fortfarande som grupp betraktat, måste sluta med att konsekvent välja yrken och som ger sämre betalning.

Dags att tänka om

För att bli förskollärare krävs 140 högskolepoäng. För att bli grundskolelärare varierar kraven mellan 140 och 220 beroende på inriktning.

För nästan samma utbildningstid kan det alltså skilja flera tusen kronor i månaden i lön.

Skillnaden är bara den att männen väljer den utbildning som ger jobb med högre lön.

Medan kvinnor i alltför hög grad gör precis tvärtom.

Det är dags att ändra på det.

Lena Mellin