Reinfeldt – vinnaren

M väljer att driva folkliga frågor i valet

KOLUMNISTER

Valet till EU-parlamentet bör rimligen handla om det som ledamöterna där kan påverka.

Moderaterna har valt brottsbekämpningen. Socialdemokraterna tjänstedirektivet.

Den 13 juni utser svenska folket de 19 svenska ledamöter som ska sitta i EU-parlamentet till sommaren 2009.

De har, om de är duktiga på att bilda allianser, mycket makt. Mer än hälften av den lagstiftning som riksdagen beslutar om har sitt ursprung i EU.

Ohly har missförstått

Valdebatten bör alltså handla om vad ledamöterna ska uträtta i Bryssel och Strasbourg. Om frågor som EU-parlamentet kan påverka, i vissa fall till och med stoppa.

Det har inte vänsterpartiet fattat. I SVT:s "Agenda" fortsatte Lars Ohly i går att driva kravet på en folkomröstning om det förslag till EU-konstitution som ännu inte finns.

Men det har EU-parlamentet inte ett dugg med att göra. Det bestämmer Sveriges riksdag.

Riksdagens två största partier har däremot förstått att en valdebatt bör handla om det som de valda har inflytande över.

Fasar för katastrofval

Socialdemokraterna har valt EU:s förslag till tjänstedirektiv. Det är ingen folklig fråga. Men fyller sin funktion eftersom partiet fasar för att göra ett ännu sämre val än förra gången då 28 procent röstade (s).

Det gör det möjligt för Göran Persson att använda ord som kollektivavtal, underbudspolitik och fackföreningsrörelse. De fungerar som nyckelretningar för partiets ryggrad, de fackligt aktiva, och kan därmed bädda för ett bättre valresultat.

Moderaterna däremot har valt att lyfta fram ett betydligt bredare ämne, brottsligheten. Trygghet på gator och torg är en gammal moderat paradfråga och enligt Fredrik Reinfeldt den som tillsammans med tillståndet i sjukvården just nu mullrar i folkdjupet.

Moderaterna gör, tillsammans med en rad andra partier, analysen att när brottsligheten internationaliseras måste även brottsbekämpningen göra det. Där har EU, och parlamentet, en viktig funktion.

Två partier, två frågor, två vägar. Socialdemokraterna väljer den smala men ideologiskt laddade. Moderaterna satsar den breda och folkliga.

Har båda valt rätt? Det visar sig om tjugo dagar.

Lena Mellin