Folksams vd höjde sin pension med 17 procent

KOLUMNISTER

Med ett rejält lönelyft i sista stund höjde Folksam sin avgående vd:s pension med

17 procent.

Nyblivne pensionären Tore Andersson, 60, får nu 175 000

i månaden. Resten av livet.

Förra hösten tog Folksam ett dramatiskt beslut. Värdet på pensionsspararnas tillgångar skrevs ner med upp till tio procent. Samtidigt sänktes utbetalningarna till dem som redan börjat kvittera ut pengar från sitt privata pensionssparande.

Beslutet motiverades med att den dramatiska nedgången på börsen urholkat värdet på både Folksam och andra försäkringsbolags tillgångar.

För koncernchefen Tore Andersson gick utvecklingen i motsatt riktning. Hans pension höjdes kraftigt.

17 procent upp

Så här gick det till. Förra året tjänade Tore Andersson knappt 2,4 miljoner kronor. När han i tisdags gick i pension efter sju år som chef för den folkrörelseägda försäkringsjätten var lönen enligt SVT:s Rapport 2,8 miljoner.

Lönehöjningen på 17 procent är en av arbetsmarknadens bättre. Enligt färsk statistik ökade lönerna för privatanställda tjänstemän med i genomsnitt 2,5 procent det senaste året.

Betalas livet ut

Tore Anderssons lön och pension är kommunicerande kärl. Enligt avtalet är pensionen 75 procent av slutlönen. Den kan tas ut från 60 års ålder och betalas livet ut.

Löneförhöjningen ledde alltså till att Tore Anderssons pension från Folksam ökade kraftigt. Från 149 000 till 175 000 kronor i månaden. Grattis!

Till den summan ska läggas Tore Anderssons pensioner från tidigare arbetsgivare, den vanliga statliga pensionen och eventuellt privat pensionssparande. Lever Andersson i 20 år till har han fått sammanlagt 42 miljoner i pension från Folksam.

Man kan tycka vad man vill om Tore Anderssons ersättningar. Men jämfört med försäkringskollegerna i exempelvis Skandia är de blygsamma, på gränsen till spartanska.

Det är alltså inte nivån som är särskilt märkvärdig. Inte heller att Folksam håller de rättsligt bindande avtalen med sin förre koncernchef.

Det anmärkningsvärda är snarare att det, precis som andra liknande fall, aldrig finns någon ansvarig. De som borde ha det var inte med då avtalen tecknades. De har inte stött på frågan. De anpassade sig bara till vad som gäller på arbetsmarknaden i övrigt. Förklaringarna, eller snarare bortförklaringarna av det egna ansvaret, känns tröttsamt välbekanta.

Andra villkor

För nye vd:n Anders Sundström, tidigare näringsminister, gäller andra villkor.

Storleken på hans pension kommer att avgöras av avkastningen på inbetalda premier. Inte på en i förväg bestämd nivå som gäller oavsett hur resten av samhällsekonomin utvecklas. Det tackar Folksams pensionssparare för.

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM