Detroit kraschar lilla Trollhättan

KOLUMNISTER

Fordonsindustrin är en av grundpelarna i det svenska välståndet. Försvinner Saab skakar hela konstruktionen.

General Motors ligger i Detroit. Dit är det långt och där handlar siffrorna, tabellerna och besluten om vad som är bäst för GM, den amerikanska biljätten med Saab i produktportföljen.

Om siffrorna säger att det är billigare att bygga Saab 9-3 i Tyskland i stället för i Sverige kommer den sista svenskbyggda Saaben lämna fabriken 2008.

Hela Sverige påverkas

Det får konsekvenser för hela Sverige. Fordonsindustrin är en del av den industriella ryggrad som det svenska välståndet bygger på. Hur stora konsekvenserna blir är det ingen som vet. Men det kommer att märkas på fler ställen än i Trollhättan.

Ekonomin. 85 procent av de personbilar som tillverkas i Sverige går på export. Omkring en fjärdedel av de sammanlagda exportinkomsterna kommer från fordonsindustrin, det vill säga från de fyra biltillverkarna och deras underleverantörer.

I pengar handlar det om runt 45 miljarder kronor - 45 000 000 000 kronor. Varje år.

Så stor är bilarnas andel av överskottet i affärerna med utlandet.

Jobben. Omkring 150 000 personer jobbar i fordonsindustrin. En knapp tredjedel av dem finns hos biltillverkarna, resten hos underleverantörerna.

Ur sysselsättningssynpunkt är bilarna, bussarna och lastbilarna alltså inte jättestora. Betydelsen ligger snarare i att de genererar pengar - och ny teknik.

Forskningen. Svensk bilindustri ligger i framkant när det gäller säkerhet, buller och informationsteknologi. Det är en viktig del av förklaringen till framgångarna på världsmarknaden.

Men smakar det så kostar det. Fordonsindustrin står för en fjärdedel av de sammanlagda svenska forskningssatsningarna.

Spetsteknologi

Resultatet av forskningen är viktig för fler än dem som jobbar i bilindustrin. Eftersom det ofta handlar om spetsteknologi får den användning även i andra industrigrenar.

Vilken roll spelar då Saab i Trollhättan i allt detta? Större än man kan tro.

Saab är visserligen minstingen bland de svenska biltillverkarna. Men konkurrensen med Volvo är en viktig förklaring till den svenska bilindustrins succéhistoria. Den har drivit på utvecklingen och gjort Sverige världsledande på många områden.

Förlorar identitet

Blir Saab även i geografisk mening tyskt stannar tävlingen av. Det förlorar även Volvo på.

De båda bilföretagen har dessutom samarbetat. Tillsammans med en rad tekniska högskolor driver de ett fordonsforsk-ningsprogram.

Kommer Saab att vara med där i framtiden? Ingen vet.

Om Saab 9-5 byggs i USA eller Australien och Saab 9-3 i Tyskland förlorar företaget sin svenska identitet. Efter ett tag kan det kännas rätt meningslöst att ha huvudkontoret i Sverige. Var tar exportmiljarderna vägen då?

I styrelserummet i Detroit fattas beslut som kan ödelägga Trollhättan. Och skada resten av Sverige.

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM