Persson missade tre mål - av fyra

Sysselsättningen, arbetslösheten och socialbidragen misslyckade områden för regeringen

KOLUMNISTER

Tre gånger av fyra har regeringen misslyckats.

Ett ganska uselt resultat.

Regeringen med statsminister Göran Persson är mycket förtjust i så kallad målstyrning. Problemet är bara att målen inte uppnås. I alla fall inte i tid.

1. Arbetslösheten

Som ny statsminister lovade Göran Persson att med alla tillgängliga medel sänka den öppna arbetslösheten till fyra procent senast år 2000.

På den nivån låg arbetslösheten 2001 och 2002. Men sedan dess har den gått upp. Årets nivå beräknas till 5,6 procent.

Målsättningen är fortfarande att pressa ner den öppna arbetslösheten till fyra procent. Men när blir det verklighet? Ingen vet. Regeringen vågar sig inte ens på en gissning.

2. Sysselsättningen

Nästa målsättning lades fast 1998. Då meddelade regeringen att i år skulle 80 procent av alla mellan 20 och 64 år jobba.

Det målet kommer inte att uppnås. I år kommer bara 77 procent av den arbetsföra befolkningen att jobba enligt regeringens egna beräkningar. Det är den lägsta siffran på fem år.

Regeringen har dock inte gett upp. Problemet är bara att man inte har en aning om när målet kommer att uppnås. "Snarast möjligt", skriver Bosse Ringholm i sitt budgetförslag.

3. Socialbidragen

För fyra år sedan var det dags för nästa målbeskrivning. Mellan 1999 och 2004 skulle antalet socialbidragstagare halveras.

Det uppnås inte heller. Socialbidragstagarna har bara minskat med en fjärdedel till 85 200 personer på helårsbasis.

Inte heller i det här fallet har regeringen någon prognos för när man kommer att lyckas. "Snarast möjligt", upprepar finansministern.

4. Sjukskrivningarna

Det fjärde målet som regeringen strävar mot handlar om att halvera antalet sjukskrivningar. De är så många att de gräver djupa hål i både statens och företagens budgetar.

Den här målsättningen ska dock inte vara uppfylld förrän om fyra år. Det ger regeringen välkommet andrum - och förhoppningar om att för en gångs skull lyckas. Målet ligger, enligt budgetförslaget, "inom räckhåll".

Det skulle inte duga för Carolina Klüft. Men kanske för regeringen.

Lena Mellin