Kungen blir en maktfaktor - på att säga självklarheter

KOLUMNISTER

Kungen håller på att bli en maktfaktor.

Bara genom att uppföra sig som det lilla barnet i sagan om kejsarens nya kläder.

Aftonbladet i går: Kungen uttalar stöd för flyktingbarnen.

Man trodde att frågan avgjordes i riksdagens omröstning för tre veckor sedan. De apatiska flyktingbarnen skulle inte ges allmän amnesti och få stanna i Sverige.

Men kungen, i kombination med en rapport om problemets omfattning, blåste nytt liv i debatten. Åter framstår regeringen hjärtlös och kallhamrad. Åter framtonar kritikerna som humanismens fanbärare.

I den så kallade Torekovskompromissen 1971 behölls monarkin. Mot att kungen förlorade all makt.

Det har tolkats som att kungen är belagd med munkavle. Trots det håller han på att bli en opinionsbildare av rang.

Metoden är mycket enkel. Kungen gör bara som det lilla barnet i Hans Christian Andersens saga "Kejsarens nya kläder".

Skrider fram naken

Där tågar kejsaren naken genom staden samtidigt som folket beundrar hans vackra, nyvävda kläder. Ända tills ett litet barn säger till sin pappa:

- Men han har ju inga kläder på sig.

Det enkla påpekandet vänder folkmassan. De slutar beundra de kläder som inte finns och ser kejsaren som han är - naken.

Kungen gör likadant. Han uttalar självklarheter. Efter flodvågskatastrofen sade han att det i vissa lägen är "bättre att agera än att inte göra något alls". Inte kontroversiellt, snarare snusförnuftigt.

Bra med debatten

Om de apatiska flyktingbarnen sade kungen att det var bra att media tog upp frågan så att man får en ordentlig diskussion. Han påpekade också att det som drabbat barnen är fruktansvärt.

Attack mot regeringen

Ännu ett axiom. Men på nytt tolkades kungens uttalande som en attack mot regeringen.

Enligt regeringsformen är kungens plikter få. Han sitter i utrikesnämnden, öppnar riksdagen och sitter ordförande på så kallade informationskonseljer.

Får tycka vad han vill

Men ingenstans står att kungen inte får ha en uppfattning. Tvärtom omfattas även han av den grundlagsfästa rätten att tycka vad han vill.

Det håller på att göra kungen till en maktfaktor. Utan att han någonsin sagt något annat än självklarheter.

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM