Slutet nära för svensk politik

EU-debatten måste piggas upp - nu

KOLUMNISTER

Gud bevare oss för en ny folkomröstning om EU.

I alla fall om debatten blir som i riksdagen i går.

Foto: ULF HÖJER
lagom kul, persson Om inte statsministern & co gör debatten mer spännande kan en folkomröstning om EU-konstitutionen kvitta, tycker Lena Mellin.

I går möttes partiledarna i riksdagen. Med anledning av förslaget till ny konstitution för EU skulle de diskutera unionens framtid.

Det hade kunnat vara en spännande tillställning. EU och dess medlemsländer står inför en rad problem som det finns all anledning att diskutera på djupet.

l I stället för att knappa in avståndet till USA fortsätter Europa att halka på efterkälken. Den europeiska kontinenten är sämre på att skapa jobb, sämre på att utbilda sina medborgare, sämre på forskning och utveckling.

Skepsisen växer

lI det gränslösa EU har brottsligheten tagit klivet över nationsgränserna på ett sätt som saknar motstycke. Hur tänker EU slå tillbaka?

lI EU växer skepsisen mot unionsbygget. Entusiasmen begränsar sig i de flesta länder till en liten elit. Vad är felet?

Men om detta sades knappast ett ord.

I stället raljerade Göran Persson om fp-ledaren Lars Leijonborgs "enorma strålglans". Maud Olofsson (c) uppmanade Lars Ohly (v) att sluta upp med skrämselpropaganda.

Och vänsterledaren slog fast att svenska folket "förvägras rätten att ta ställning till den nya konstitutionen".

Förslaget går att förstå

Av debattnivån att döma ska man vara glad för att det inte blir någon folkomröstning om förslaget till ny EU-konstitution. Den valkampanjen skulle kunna ta död på allt kvarvarande intresse för politik i Sverige.

Väljarna är inte dumma. Men ingen kan dra någon annan slutsats av gårdagens debatt än att man är på väg att bli förd bakom ljuset. Det somliga påstår är en raksträcka beskriver andra som full av hårnålskurvor.

Förslaget till ny konstitution har en stor fördel framför de nuvarande. Den går att läsa och förstå - även för den som inte är jurist.

Av de sex länder som hittills tagit ställning till konstitutionen har bara ett folkomröstat, Spanien. I de andra länderna, Grekland, Italien, Litauen, Slovenien och Ungern, har parlamentet röstat.

Fransmännen röstar

Nästa kraftmätning är folkomröstningen i Frankrike den 29 maj.

Enligt opinionsmätningarna blir det nej eftersom hela debatten handlat om president Jacques Chirac och Turkiets möjligheter att bli medlem.

Vad som händer då är det ingen som vet. Utom att den frågan inte heller diskuterades i riksdagen i går.

Fotnot: Förslaget till ny EU-konstitution kan beställas gratis från EU2004-kommittén. Tel: 08-405 43 80, e-post: eu2004

@primeminister.ministry.se. Den ryms i en pocketbok.

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM