De köper sex och hotar - men behåller sina jobb

KOLUMNISTER

En av landets högsta domare begår brott. Han behåller jobbet.

En hög tjänsteman hotar en journalist. Hon behåller jobbet.

Korrekt eller helknas?

Högsta domstolen, HD, är landets högsta beslutande instans i brottmål. Den har en speciell ställning. Domarna som avkunnas där ska vara vägledande för andra domstolar.

En av de 16 domarna vid HD, justitierådet Leif Thorsson, har erkänt, och fällts, för att ha begått brott. Han har i strid med gällande lag köpt sex.

Men Thorsson kan fortsätta som domare i HD. Det har justitiekansler Göran Lambertz bestämt.

Inte olämplig

Domarnas anställningstrygghet garanteras i regeringsformen, en grundlag. För att få kicken måste domaren inte bara ha begått brott. Utan också "visat sig uppenbarligen olämplig" för tjänsten. Det har inte Thorsson gjort enligt JK.

Men kan man bli mer uppenbart olämplig än att begå brott mot en av landets mest omdiskuterade lagar? Det brott Thorsson fällts för begicks inte i stundens ingivelse. Det krävde planering. Eller uppsåt som advokaten skulle säga.

Leif Thorsson har bett att under de närmaste åren få tjänstgöra vid lagrådet. Det granskar om regeringens lagförslag stämmer med rättstradition och annan lagstiftning.

JK tycker det är en toppenlösning. Thorsson får inte längre vara med och skriva prejudicerande domar. I stället ska han granska förslag till nya lagar.

Men hur stor är egentligen skillnaden? Justitierådet tycker uppenbarligen inte att alla lagar är till för att följas. Nu slipper Thorsson tolka dem, han får i stället chansen att påverka deras utformning.

Få får förtroendet

Alla människor begår fel. De flesta snubblar till och med på gränsen till det olagliga då och då. Men ytterst få får förtroendet att vara en av landets främsta rättskipare.

Gunilla Ekberg är regeringens expert på prostitution och kvinnohandel. Hon hotade SVT:s reporter Evin Rubar med att hon aldrig skulle få hjälp av kvinnojourerna om hon misshandlades.

- Så går det när man sviker, sade Ekberg.

Hon behåller också jobbet. Jämställdhetsministern anser inte att tv-programmet hade anknytning till Gunilla Ekbergs jobb.

Man hör muttret. Är det aldrig någon som får ta ansvar för vad de gör i det här landet?

Lagen gäller alla

Men riktigt så illa är det inte. Det är JK som anser att Leif Thorsson kan behålla jobbet, inte Thorsson själv. Han har tagit ett strafföreläggande för sitt brott och betalar 42000 kronor i böter. Han vill dessutom byta jobb.

Gunilla Ekbergs arbetsgivare anser inte att det hon sagt i tv har med regeringskansliets jämställdhetsarbete att göra. Alltså finns ingen saklig grund för uppsägning.

Människor säger, och gör, dumma saker. Men lagstiftningen gäller även dem. Hur konstigt det än kan verka ibland.

Lena Mellin