”Vi vill rösta”

Svenskarna vill säga sitt om EU – men Persson och Reinfeldt stretar emot

Foto: nikolai jakobsen
fransmännen firar Nej-sidan vann som väntat gårdagens omröstning om den nya EU-grundlagen.
KOLUMNISTER

Trycket ökar för att även svenska folket ska få rösta om EU:s grundlag.

Enligt Aftonbladet/Sifo vill två tredjedelar ha en folkomröstning. Det är betydligt fler än i februari.

Buden är många om hur Sverige ska agera efter fransmännens solklara nej till EU:s grundlag. Socialdemokraterna och moderaterna vill fortsätta som om ingenting hänt. Folkpartiet och vänsterpartiet vill avbryta hela processen. Miljöpartiet vacklar mellan folkomröstning och stopp.

Flest i vänsterblocket

Men svenska folket har sin uppfattning klar.

65 procent vill i likhet med Frankrike i söndags, och Nederländerna i morgon, ha en folkomröstning. När Sifo ställde samma fråga för tre månader sedan var siffran 58 procent. Förändringen är statistiskt säkerställd.

Höger eller vänster spelar ingen roll, en majoritet av alla partiers sympatisörer vill ha folkomröstning. Men trycket är störst i det EU-skeptiska vänsterblocket där drygt sju av tio vill folkomrösta. Bland de borgerliga är siffran 58 procent.

Den franska folkomröstningen om EU-grundlagen tycks alltså ha ökat svenska folkets aptit på att vara med att bestämma. Kan parisarna och Rivierafolket så kan vi.

Bara en minoritet vill att riksdagen fattar beslutet utan att fråga väljarna. Drygt en fjärdedel, 27 procent, tycker att det är så frågan ska skötas.

Men i själva sakfrågan är säkerheten inte lika stor. Man vet att man vill vara med och bestämma. Men man vet inte riktigt vad man tycker.

Riksdagen röstar

Den allra största gruppen, 42 procent, skulle rösta nej i en folkomröstning om EU-grundlagen. Den näst största, 36 procent, har ingen uppfattning. Den minsta gruppen, 23 procent, skulle rösta ja.

Enligt liggande plan ska riksdagen ta ställning till förslaget till ny grundlag för EU i december. På torsdag klubbar regeringen det och skickar dokumentet vidare till lagrådet för granskning.

Förvirringen är stor

I den här frågan har statsminister Göran Persson en varm vapendragare i moderatledaren Fredrik Reinfeldt. Ingen av herrarna vill ha en folkomröstning som sannolikt skulle sluta precis som i Frankrike. Nej, nej och åter nej.

I EU:s medlemsländer är förvirringen fortfarande stor. Har förslaget hamnat i papperskorgen eller inte?

Klarare besked kommer sannolikt efter onsdagens omröstning i Nederländerna. Eller allra senast under det ordinarie EU-toppmötet om två veckor.

Sifo telefonintervjuade sent i går kväll ett riksrepresentativt urval på 1000 personer över 18 år.

2 av 3 vill rösta om EU-grundlag

Tycker du att vi i Sverige ska folkomrösta om ett svenskt godkännande av EU:s grundlag eller ska riksdagen besluta?

Om det vore folkomröstning i Sverige i dag om EU:s grundlag skulle du då rösta ja eller nej?

Aftonbladets EU-skola

Lena Mellin