Det är över – om 210 dagar

KOLUMNISTER

Försöket med trängselskatt blir sannolikt bara en 210 dagar lång parentes.

Det är för krångligt.

Meningen med trängselskatten är att minska trafiken i innerstan. Det är en sympatisk tanke. Men försöket är alldeles för krångligt.

Därför kommer stockholmarna med all sannolikhet att rösta nej när försöket utvärderas i en lokal folkomröstning i huvudstaden på valdagen. Det blir en sju månader lång - och dyr - parentes.

1. Man kan inte betala kontant. Vid stora motorvägar i Europa och USA finns, precis som i Stockholm, betalstationer. Men där finns, till skillnad från i Stockholm, möjlighet att betala kontant samtidigt som man passerar tullen. Det är för besvärligt att betala skatten. Speciellt om man väljer att själv uppsöka 7-Eleven, Pressbyrån eller Svensk kassaservice för att betala den.

2. Avgiften ger högre pension - åt vissa. Detta är ett av försökets riktiga absurditeter.

Den som kör egen bil i tjänsten får högre pension tack vare trängselavgiften. Ersättningen från arbetsgivaren läggs helt enkelt på toppen av lönen och beskattas därefter.

På pensionsdagen ger det högre pension. Hur mycket mer det blir beror på hur hög trängselskatt du betalt.

3. Riksdagsledamöter särbehandlas. Riktigt knasigt är det att de som infört skatten, riksdagsledamöterna, specialbehandlas. Eftersom de anses ha sitt tjänsteställe i hemmet får ledamöterna avgiften betald av riksdagen när de kör sin egen bil till jobbet. Den förmånen har inte andra.

Det ger även ledamöterna högre pension än de annars skulle ha fått. I alla fall om de ofta tar den egna bilen till riksdagshuset.

4. Det är otroligt dyrt. Rader av trafikforskare har redan sagt det. Det sju månader långa försöket med trängselavgifter motiverar inte kostnaderna.

Totalt kostar försöket 3,8 miljarder kronor eller hela 18 miljoner kronor om dagen. För samma summa skulle man få nära 36 000 dagisplatser under ett år.

Lägg till det att samtliga skattebetalare i Sverige betalar för försöket. Men stockholmarna tar hand om inkomsterna.

5. Det är en byråkratisk härdsmälta. Sammanlagt har 815 personer anställts för att försöket med trängselskatt ska kunna genomföras.

Dit hör 400 informatörer på Vägverket och 200 bussförare på SL. Men också 77 personer på domstolarna (som ska ta hand om överklagandena) och 69 personer på Skatteverket och hos kronofogden. Försöket är, kort sagt, byråkraternas julafton.

Sista juli tar det slut. Och försöket lär inte permanentas. Om inget väldigt oförutsett inträffar.

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM