Sverige ÄR EU:s kassako

Vi betalar mer till EU än rikare länder

KOLUMNISTER

Danmark är mer välmående än Sverige. Men vi betalar mer till EU:s kassa än danskarna.

Förklara rättvisan i det den som kan.

Varje år rankar den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD i Paris sina medlemsländer efter hur välmående de är. Det samlade värdet av all produktion divideras med invånarantalet. Och så justerar man siffrorna efter nivån på levnadsomkostnaderna.

En het potatis

Den så kallade välståndsligan är en het politisk potatis. I Sverige använder oppositionen listan för att bevisa att regeringen misskött sitt jobb.

Jämfört med glansdagarna på 1970-talet har Sverige dalat rejält. I jämförelse med andra har vi alltså blivit fattigare.

Men välståndsligan användes också som argument när EU:s stats- och regeringschefer veckan före jul förhandlade om unionens flerårsbudget.

Sverige är inte EU:s mest välmående land. Därför kan vi inte heller betala mest, var statsminister Göran Perssons beska besked.

Nu är 2004 års välståndsliga klar. (Ja, ni läste rätt. Det tar lite tid på OECD.) Sverige har klättrat, från 8:e till 7:e plats av EU:s medlemsländer.

Finansdepartementet kablade snabbt ut nyheten. Mindre anledning för oppositionen att gnälla, tänkte finansminister Pär Nuder och hans stab.

Betalar mer

Men listan visar inte bara det glädjande faktum att Sverige börjar kravla sig tillbaka mot toppen. Utan också att vi betalar mer än andra jämförbara länder till EU:s kassa.

Sverige ligger alltså sjua i välståndsligan. Men medlemsavgiften är betydligt högre än Danmarks trots att danskarna ligger sexa på listan.

Vi betalar också mer än Österrike och Holland. Även de ligger högre upp på listan än Sverige.

Den viktigaste förklaringen är att ländernas ursprungliga uppgörelse med EU, anslutningsfördragen, fortfarande spelar stor roll för hur mycket man betalar till den gemensamma kassan. En dålig förhandling tar lång tid att rätta till.

Därför betalar Sverige mer än danskar, holländare och österrikare. Åtminstone till nästa budgetförhandling - om sju år.

19 av EU:s 25 länder är med i OECD. 100 är medeltalet för alla medlemsländer.

Ekonomiorganisationen OECD:s välståndsrankning av de 19 EU-länder som är medlemmar i organisationen.

Så mycket betalar länderna till EU 2007-2013 i procent av bruttonationalinkomsten, bni.

Välståndsligan

Ekonomiorganisationen OECD:s rankning av de 19 EU-länder som är med i organisationen.

Betalar mest

Så mycket betalar länderna till EU 2007-2013 i procent av bruttonationalinkomsten.

Lena Mellin