Dagens namn: Ursula, Yrsa
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Lena
Mellin

Politiker: Dags att läsa läxan

   Valårets första partiledaredebatt bevisade en sak - att även höga politiker har svårt att hålla sig till sanningen.

   Här följer en kort lärobok. Främst avsedd för partiledare. Men också för väljare intresserade av fakta.

Tillbaka till skolbänken Aftonbladets Lena Mellin ger Fredrik Reinfeldt och Göran Persson några råd om sanningar.   Tillbaka till skolbänken Aftonbladets Lena Mellin ger Fredrik Reinfeldt och Göran Persson några råd om sanningar. Foto: BJÖRN LINDAHL

Kapitel 1.

Arbetslösheten ökar

Vissa, exempelvis statsminister Göran Persson, hävdar att arbetslösheten sjunker. Det är tyvärr helt fel. Det är möjligt att den kommer att sjunka i framtiden. Men än har det inte hänt.

Enligt Ams ökade den totala arbetslösheten förra året med 0,5 procent, eller 18000 personer.

Inte ens om man begränsar sig till den senaste månadsstatistiken har vändningen kommit. I december gick 8,3 procent utan jobb, 4000 fler än samma månad året innan.

Kapitel 2.

Sysselsättningen ökar

Vissa ledande politiker, bland dem Göran Persson, hävdar att sysselsättningen ökar. Det är däremot korrekt.

De färskaste siffrorna kommer från Statistiska centralbyrån och gäller november. Då jobbade 78 procent av arbetskraften mellan 20 och 64 år, 71000 fler än ett år tidigare. Att både sysselsättningen och arbetslösheten ökar kan verka mystiskt. Men det beror på att fler står till arbetsmarknadens förfogande. Den ljusnande ekonomin har gjort att många slutat plugga och hoppas på ett jobb i stället.

Kapitel 3.

Sverige är inte bäst i Europa

Språkröret Peter Eriksson (mp) är en av dem somhävdar att Sverige har den bästa ekonomiska utvecklingen i Europa.

Inte ens om man begränsar sig till EU är det sant. Åtminstone 8 av de 25 medlemsländerna har en lägre total arbetslöshet än Sverige enligt EU:s statistikbyrå.

Inte heller om man tittar på värdet av den samlade produktionen, bnp, ligger Sverige i topp. Under det senaste decenniet har bnp ökat mer i fem andra av EU:s gamla medlemsländer: Irland, Luxemburg, Finland, Grekland och Spanien.

Enligt de färskaste siffrorna ligger Sverige snarast i botten. 14 andra EU-länder har en bättre utveckling av BNP än Sverige tredje kvartalet förra året jämfört med året innan.

 

Kapitel 4.

Sjukskrivningarna minskar.

En gammal favorit i statistiktrixande från talarstolen. Så här ligger det till:

Under det senaste året har det så kallade ohälsotalet minskat med en dag till i genomsnitt 41,5 dagar per person.

De som får sjukpenning minskar kraftigt.

Däremot blir sjukpensionärerna (eller bärare av sjuk- och aktivitetsersättning som det heter nu) fler. Men ökningstakten är inte lika våldsam som tidigare.

Kapitel 5.

Investeringarna ökar - och minskar.

Investeringarna ökar påstår vissa partiledare. Andra hävdar motsatsen. Båda kan ha rätt - beroende på vilket år de talar om.

Näringslivets investeringar minskade fyra år i rad.

Men förra året ökade de med ungefär 20 procent enligt SCB. I år väntas investeringarna däremot minska igen.

En kort men förhoppningsvis användbar handbok för den partiledare som till äventyrs vill hålla sig till fakta. Även under valåret.

Lena Mellin

Lena Mellin

Visa fler
Om Aftonbladet