Säpo, era metoder är läskiga

KOLUMNISTER

Det handlar inte om att skapa ett nät av angivare säger Säpo-chefen.

Vad är det då?

Säpo ska börja jobba på ett nytt sätt för att hitta potentiella terrorister. Med början i Malmö vill säkerhetspolisen "samverka" med bland annat idrottsföreningar, skolan och sociala myndigheter.

Enligt Klas Bergenstrand handlar det inte om att skaffa sig ett spindelnät av angivare.

- Så jobbar inte vi, slår chefen för den hemliga polisen fast.

Förorter med muslimer

Men det är väldigt lätt att tro att det är precis det Säpo vill göra. Kontakterna med "de här miljöerna", läs invandrartäta förorter med många muslimer, ska bli bättre. Att åstadkomma det utan informatörer är svårt.

Säpo gör också klart att det finns flera nivåer för att skydda uppgiftslämnare som hjälper till i jakten på terrorister. Allt från lagskyddat källskydd till hemlig adress och byte av identitet. Kort sagt, Säpo är som vanligt berett att göra gentjänster till dem som har tillräckligt bra information att erbjuda.

För mig luktar det angivare, eller informatörer, lång väg. Vad än Säpochefen vill kalla det.

Men terrorism är ett allvarligt brott. Det syftar till att döda, sprida skräck och slå ut demokratin.

Att säkerhetspolisen reviderar sina arbetsmetoder beror framför allt på terrordåden i London i somras, som krävde 52 människoliv. De utfördes av personer som levt ett välordnat liv utan kontakt med polisen. Tre av dem var andra generationens invandrare med rötter i Pakistan. De resurser som krävdes för att åstadkomma förödelsen var små och billiga.

Doft av totalitära stater

Två av Säpos viktigaste uppgifter är att förhindra terrorbrott och våldsbrott som syftar till att påverka landets ledning. Att Säpochefen inte vill se Londondåden upprepas i Sverige, eller någon annanstans, ingår alltså i jobbet.

Metoderna han vill använda är läskiga. De bär en doft av totalitära stater där den enskildes integritet och rättigheter är försumbara.

Men förmodligen är de effektiva. Och det är därför Säpochefen vill byta taktik.

Läs mer:

Lena Mellin