Terror mot politikerna en fara församhället

KOLUMNISTER

Att hota politiker håller på att bli en folksport.

Det är allvarligt. Hela vårt samhälle bygger på att människor törs ta politiska uppdrag.

Man kan tycka vad man vill om den representativa demokratin. Men hittills har inget styrelsesätt visat sig vara bättre.

Till dess någon kommer på något mer briljant måste vi alltså ha politiker. De väljs för att representera sina väljare och för att se till det allmännas bästa.

Hoten mot justitieminister Thomas Bodström och hans familj är bara toppen av ett isberg. Hot mot politiker blir allt vanligare.

De har blivit spottkoppar

I en undersökning som genomfördes för två år sedan av Sveriges kommuner och landsting hade 30 procent av dem som då var ordförande i kommunstyrelsen blivit hotade. I en tidigare undersökning, tre år tidigare, var siffran 25 procent.

Men det är en västanfläkt jämfört med hoten mot riksdagsledamöterna. Enligt den sittande utredningen om ”hot och våld mot förtroendevalda” utsätts 75 procent av dem för trakasserier, hot eller våld. Förr var det fint att vara riksdagsledamot. Nu är de spottkoppar.

Inga fredade platser

Hur ofta statsråden hotas finns inga uppgifter om. Det betraktar Säkerhetspolisen som sekretessbelagda uppgifter.

Men att det är vanligt kunde man konstatera på socialdemokraternas partikongress i höstas. Stundtals var den förvillande lik ett övningsfält för civilklädda poliser.

Det finns inga fredade platser för politikerna. De hotas på jobbet, de hotas hemma och de hotas när de är någon annanstans. Mordet på utrikesminister Anna Lindh 2003 var tyvärr ingen engångshändelse. Övergreppet var bara osedvanligt brutalt.

Hämnd vanligaste motivet

Kvinnor och politiker med utländsk bakgrund hotas oftast. Det vanligaste motivet är hat. Det är också vanligt att förövarna vill ändra beslut, stoppa den hotades politiska karriär och ren och skär hämnd.

Hoten och trakasserierna är ett hot mot demokratin. Många kommer att avstå från att ta politiska uppdrag om det innebär att man tvingas ha ett koppel vakter efter sig jämt. Eller säkerhetskolla bilen före varje start.

Då får vi ett annat samhälle. Och det är inte bättre. Inte alls.

Lena Mellin