Klyftorna ökar i världens mest jämställda land

KOLUMNISTER

De rikaste äger 71 procent av alla tillgångar. En tredjedel har bara skulder.

Så ser bokslutet ut för världens mest jämställda land.

I Kinas medier finns ett uppskattat inslag – tabeller från landets motsvarighet till Statistiska centralbyrån. Till skillnad från mycket annat som publiceras där har siffrorna en värdefull egenhet. De är korrekta.

På liknande sätt kan man läsa Statistiska centralbyråns, SCB:s, nya förmögenhetsstatistik, publicerad i går. I den politiska retoriken spelar jämställdhet och minskade klyftor en framträdande roll. Men i verkligheten blir det precis tvärtom.

 Notering 1. HM-ägaren Stefan Persson och livsmedelsdrottningen Antonia Ax:son Johnson i all ära. Men det finns fler rikingar i Sverige.Den förmögnaste tiondelen av befolkningen står för hela 71 procent av nettoförmögenheten. Nettoförmögenheten är det som återstår när skulderna räknats bort från tillgångar som fastigheter, aktier och fonder.

 Notering 2. En tredjedel av befolkningen äger ingenting alls. De har skulder i stället.

 Notering 3. Skillnaderna ökar. Den rikaste tiondelen har fått se sina förmögenheter öka med elva procent under de senaste fem åren.

Under samma period har skulderna för den fattigaste tiondelen ökat med dubbelt så mycket.

 Notering 4. Rikingarna bor i Stockholm eller Skåne. Av de tio kommuner där den genomsnittliga förmögenheten är högst ligger sju i Stockholmsområdet. Resten finns i Skåne.

 Notering 5. Om man däremot söker efter landets fattiga ska man vända blicken mot norr eller väster. De bor nämligen i Norrland, Värmland eller i Surahammars kommun i Västmanland.

 Notering 6. Män äger givetvis mer än kvinnor. I reda pengar står det 452?000 mot 334?000 kronor i den genomsnittliga könsmatchen om förmögenheterna.

I bokslutet för landet som berömmer sig om att vara världens mest jämställda syns det som många inte vill se. Att skillnaderna ökar.

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM