Frågetecknen blir bara fler och fler

KOLUMNISTER

Det är för mycket som är konstigt för att man ska känna sig bekväm.

Frågetecknen borde bli färre. I stället blir de fler.

Efterdyningarna av flodvågskatastrofen var inte angenäma för den förra regeringen. Att sex statsråd prickades av konstitutionsutskottet KU och statsministerns närmaste man tvingade ta en flera månader lång time out är två exempel.

Men även efter regeringsskiftet fortsätter den bristfälliga hanteringen av krisen att spöka.

Låst skåp

Bara sex dagar efter att Göran Persson lämnat högkvarteret i Rosenbad hittades säkerhetskopior av regeringskansliets mejltrafik i ett låst skåp i källaren.

Upptäckten slog ner som en bomb. KU hade vid ett flertal tillfällen krävt att få tillgång till mejltrafiken men fått besked om att den inte längre fanns.

Varför avslöjade ingen under hela den långa tid att banden fanns? Handfallenhet, rädsla eller bara vanlig ansvarslöshet?

Enligt uppgifter till Svenska Dagbladet gav Bengt Nordqvist, chefsjurist på regeringskansliets förvaltningsavdelning, en muntlig order om att banden skulle förstöras när KU:s granskning avslutades i våras. Men ordern åtlyddes inte av tjänstemännen som ville ha en skriftlig instruktion.

Hur kunde man ge order om att förstöra något som man inte visste fanns? Dimman är kompakt.

Nu finns banden – eller i alla fall delar av dem. Men ett band har otvivelaktigt varit på drift i tio dagar. Varför bara ett band? Och varför just det? Frågetecknen blir alltfler.

Fler frågetecken

Förra sommaren gav samme Bengt Nordqvist order om att regeringskansliets samtalslistor för telefontrafiken skulle raderas. Normalt sparas de i ett år, nu skulle de förstöras efter bara sju månader.

Tidigareläggningen uppgavs ha med personuppgiftslagen att göra. Samma strikta tolkning gäller dock inte längre. Nu ska listorna på nytt sparas i ett år.

Förra ledamoten av KU, Kerstin Lundgren (c), anklagade den förra regeringen för att tillämpa den brända jordens taktik. Spåren efter tsunamin skulle sopas igen.

I den andan hemligstämplades rader med handlingar som hade med tsunamin att göra med hänsyn till rikets säkerhet. Besluten gick inte att överklaga.

En av de handlingar som inte fick röjas med hänsyn till rikets säkerhet var inpasseringskontrollerna till regeringskansliet.

Sade som det var

När JO utredde statssekreterare Lars Danielssons förehavanden under annandagen 2004 gjorde han inte samma bedömning som regeringen av vad som var viktigt för försvaret av Sverige.

Han sade som det var – det fanns inga spår av Lars Danielsson i inpasseringssystemet.

Det ligger minst en hund, kanske flera, begravd i den här historien. Men graven är väldigt djup.

Lena Mellin