Bildt – en riktig taskmört

KOLUMNISTER

Gud bevare mig för att ha Carl Bildt som chef.

Han uppfyller inte ens grundläggande krav på en bra ledare.

UD har drygt 1?400 medarbetare. En av dem är Lars Danielsson, tidigare en av statsminister Göran Perssons närmaste män.

Carl Bildt (m) är sedan två månader tillbaka högste chef på UD. De krav man kan ställa på honom som chef är att organisationen uppnår resultat. Och att den utvecklar sina medarbetare.

Men i den andan jobbar inte Carl Bildt. Tvärtom har han med berått mod placerat åtminstone en av sina anställda i kylskåpet.

– Man ska tjäna regeringen oavsett partifärg. Men man får icke ljuga för riksdagen. Skriv det i versaler och stryk under det, sa utrikesministern i Bryssel i?går när Danielsson diskuterades.

Danielsson slutade på statsministerns kansli i augusti sedan han skarpt kritiserats av justitieombudsmannen. JO ansåg bland annat att Danielsson försvårat arbetet för den statliga katastrofkommissionen som utredde regeringskansliets haveri efter tsunamin.

I indirekta ordalag hävdade JO dessutom att Danielsson ljugit om sina påstådda telefonsamtal under katastrofens första dag.

För två månader sedan återvände Danielsson till UD som han varit tjänstledig från i tolv år. Där sitter han nu med ett avgångsvederlag på 81 500 kronor i månaden. Men utan arbetsuppgifter.

Så BORDE han göra

Om Carl Bildt vore en bra chef skulle han fundera över lösningar. De skulle kunna se ut så här:

l?Anmäla Danielsson till Statens ansvarsnämnd som avgör om han ska varnas, avskedas – eller ha kvar sitt jobb.

l?Köpa ut Danielsson enligt lagen om anställningskydd. Minst 32 månadslöner kostar det.

l?Ge Danielsson arbetsuppgifter som är så trista och tråkiga att han säger upp sig själv.

l?Hjälpa Danielsson till en anställning i en annan organisation än UD, exempelvis ett internationellt jobb.

l?Ta till vara Danielssons kompetens inom UD:s ramar. Danielsson har trots allt jobbat med utrikesfrågor i över ett kvarts sekel varav åtskilliga år på europeisk toppnivå.

Men genom att inte göra något alls bevisar Carl Bildt att han är en usel chef. En riktig taskmört, faktiskt.

Lena Mellin