Arbetet har misslyckats på många sätt

KOLUMNISTER

Den återupplivade medborgarkommissionen är den femte statliga utredningen av flodvågs­katastrofen.

Möjligen rätas frågetecknen äntligen ut.

För två år sedan tillsatte den dåvarande regeringen katastrofkommissionen. Under nära elva månader jobbade tio personer och rader av experter med att reda ut hur regeringen och dess kansli hanterade flodvågskatastrofen.

Den kom också med förslag som skulle förhindra att oredan upprepas när katastrofen slår till nästa gång.

Genomfördes inte

På många sätt blev kommissionen misslyckad. Regeringen genomförde exempelvis inte deras förslag. Utan valde en annan, enklare variant.

Men inte heller i beskrivningen av vad som hände nådde kommissionen ända fram. Det står med all önskvärd tydlighet klart sedan riksdagens sju partier igår gemensamt kom överens om att återuppliva den.

I oktober hittades en låda med säkerhetskopierad mejltrafik till, från och inom regeringskansliet från katastrofens första dagar.

Nya slutsatser

Kommissionen har inte hunnit gå igenom hela materialet. Men den kan redan nu konstatera att det innehåller uppgifter som gör att de slutsatser de drog i sin första rapport kan förändras.

I den undgick exempelvis Göran Perssons högra hand, statssekreterare Lars Danielsson, kritik. Medan andra kritiserades skarpt.

Katastrofkommissionen var en medborgarkommission. Det tolkade ledamöterna som att de skulle anlägga ett medborgarperspektiv på katastrofhanteringen. Vad borde svenska folket kunna förvänta sig att regeringen gör i ett krisläge?

I nästa vecka kommer direktiven, instruktionerna, till den återupplivade kommissionen. Det vore förnämligt om medborgarperspektivet blir kvar.

Korrekta besked

Som svensk borde man kunna förvänta sig att höga statliga tjänstemän talar sanning. Man borde kunna kräva att konstitutionsutskottet KU får korrekta besked av regeringskansliet. Och man borde kunna känna sig trygg med att regler gäller och inte ändras för att det är bekvämt. Eller hur?

Lena Mellin