Helt rätt satsning

EU-fonden kan bli räddningen för Trollhättan

Foto: Andreas Bardell
Ljusningen EU:s globaliseringsfond betalar ut 157 miljoner för att utbilda dem som fått sparken från Volvo i Göteborg. Nu hoppas regeringen på ­repris. Totalt söker man 250 miljoner kronor från samma fond för utbildning av dem som förlorar jobbet om Saab läggs ner.
KOLUMNISTER

Regeringen bryr sig tills vidare inte om de nya buden på Saab.

I stället satsar man på att sätta de arbetslösa bilarbetarna i skolbänken.

Det är sannolikt det bästa som går att göra just nu.

Nyligen blev det klart att EU:s globaliseringsfond, som startade mot regeringens vilja, betalar ut 157 miljoner för att utbilda dem som fått sparken från Volvo i Göteborg.

Nu hoppas regeringen på repris. Totalt söker man 250 miljoner kronor från samma fond för utbildning av dem som förlorar jobbet om, eller snarare när, Saab läggs ner.

600-miljonerspaket

Det är den största satsningen i regeringens nya 600-miljonerspaket till Trollhättan. Men genom omfördelning av gamla pengar och en del nya skapas dessutom utrymme för 1 500 platser på komvux och yrkesvux, liksom tusen nya högskoleplatser.

Det är förmodligen det bästa som går att göra just nu. I alla fall för de drabbade individerna.

Ekonomiska experter gör visserligen bedömningen att lågkonjunkturen har nått botten. Men arbetsmarknaden rör sig trögare än ekonomin i övrigt. Under flera år framöver kommer jobben att vara hårdvaluta, särskilt i industrin.

Men den som har rätt utbildning när det till sist vänder är den som kommer att ha störst chans att komma tillbaka.

Beroende av fordonsindustri

Mer intressant, i alla fall på längre sikt, är vad som ska ersätta Saab. Det är inte bara av vikt för de individer som drabbas när biltillverkaren försvinner. Det är för betydelsefullt för hela Sverige.

Sverige är ett av de länder som är mest beroende av sin fordonsindustri. Hittills är det bara Saab som, såvitt man nu kan bedöma, dukat under. Men i spåret av finanskrisen och lågkonjunkturen dras även Volvo personvagnar liksom Scania och Volvos lastbilar och bussar med stora problem.

Regeringen ligger lågt

Tillsammans stod personbilar, last- och dragbilar för 4,6 procent av exporten under årets första nio månader. Nedgången jämfört med året innan är över 50 procent.

För välfärdslandet Sverige är det alltså centralt att industrigrenen utvecklas.

Men där ligger regeringen lågt.

I gårdagens paket för 2010 och 2011 satsas ytterligare 90 miljoner på utveckling av elbilar samt utveckling av underleverantörerna.

Det är en droppe i havet. På sin höjd.

FAKTA

Nya miljoner till Trollhättan

Fler platser på komvux och yrkesvux, från vt 2010, 87 miljoner

Omfördelning av 1?000 platser på komvux och yrkesvux, ht 2010, 0 miljoner

500 nya platser på yrkeshögskolan, 1-åriga utbildningar, från ht 2010, 52 miljoner

500 nya platser på högskolan, från ht 2010, 78 miljoner

Elbilsprojekt på Innovatum i Trollhättan, 60 miljoner

Förlängning av Tillväxtverkets underleverantörsprogram, 30 miljoner

Ansökan till EU:s globaliseringsfond (utbildning), 250 miljoner

TOTALT 587 miljoner

ARTIKELN HANDLAR OM